Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[KBS 1994] Love Greeting/Lời Chào Tình Yêu/ Bae Yong Joon, Sung Hyun Ae [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:32 |Hiện toàn bài


8 \0 A3 u5 P0 p, u% y+ \
3 g( l; X& `- Z6 S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:51 |Hiện toàn bài

3 T  A( F" J2 c% X
  t& R1 Z1 K' `, A. k- W+ V9 ]

Đánh giá

baekimlieu2891  oppa tương tư ai vậy nhớ em à  Đăng lúc 5-8-2012 02:37:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:00 |Hiện toàn bài

hình chụp từ tạp chí- t; N" b0 `! L
source: baidu
6 u% R  G! S8 J; f0 r# \* K2 _6 n, e6 J

0 {" b. O. z, G! T  [8 [4 j) _) Z' F; e( ]) }, l! v! e

  f; o* I: i5 ^9 p- @6 s4 o# w/ [' d: f0 j" n
* z: {8 Z/ |  R/ t. |
# Y4 \; T* |2 j  d( Q0 _$ A. q+ j
6 D* R; }3 k2 K5 a. B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:26 |Hiện toàn bài

4 X2 ]; R+ w* x. }9 g0 k

9 H% ^7 p8 q+ }0 v1 l5 ^( U+ s" R2 k) I2 t+ |  j+ F" m: m8 Z
6 U4 i; U) k( H' L0 C: I' Z2 a
+ ^2 Q+ ^, o3 T6 F- A
/ q( D& |2 F- s. `

  d/ R" W- B8 _+ B) O' I2 y( g* h% I' j: [- K6 E& S

Đánh giá

phuccamnam  cho dù chụp chung với ai, có bao nhiêu người thì oppa vẫn sáng rực!  Đăng lúc 6-6-2012 12:59:18

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 20:48:59 |Hiện toàn bài
kiếm dc cái vid hay" a2 O( l& V  a2 R1 `; b

& E5 I  S5 t2 b* P* \  l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 01:17:45 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% ]9 T* U( S; A% }  T6 \, G0 R( l
  D! z  H: Y) P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) F/ A- i) d) ~- A" W6 H; }/ S; m& h9 b) o. c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ ~5 ?( m* ~' u# U2 v/ E
- `) y0 [, N2 o6 e4 bsource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 C- A1 A& H( ~% x& B3 L- k: @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 5-8-2012 02:58:56 |Hiện toàn bài
Phim debut có khác oppa nhí nhố không chịu được
! _5 o$ z6 K  g( q# I$ ~! E1 S9 vGiờ oppa đóng 1 vai hài không biết khán giả phản ứng thế nào đây
1 q0 C* ]6 g6 P3 I- }3 \
4 j, f" ^# [: N. k. U4 F: J

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 P. Q* I8 Z6 v& Y4 ~( e5 S$ t2 b/ l9 J9 V0 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ A* v  {7 \% a' M0 Q
5 a) U: w6 g9 S& u( V2 U
" q6 b3 g' B8 R. G9 X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  trời mấy ảnh độc quá!  Đăng lúc 5-8-2012 11:00:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:13:41 |Hiện toàn bài
align=center]
. ?* O, B. z0 p) V: w; ?+ J
' v. R1 y9 Y: m" N8 R( g
7 s  J0 u& C4 ^1 V6 \* m( |) w& E' @1 g. n
. B5 \  r, x; O
! w$ S/ }$ P# W, `+ O! W

3 K! U9 o& Q1 F; `3 F! M2 l5 y: W4 t: k* C2 p' j, n: a" j6 T

8 O0 S7 O: \6 S+ F  M4 P5 R: V, f0 b0 u! @/ `' H1 W5 u
% @/ w& k& K% F* y2 W/ t


- q5 Q/ J0 L6 M" A! lCRE; BAIDU

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:14:41 |Hiện toàn bài


5 @' `7 c" d1 j9 w" G+ W  I: u3 C2 G. {0 `

7 S+ x9 S/ f* Q0 {+ L( k
- L* [+ H0 m) m* D9 vcre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:15:33 |Hiện toàn bài

7 w  h) r/ i3 Z9 u  w

. i, a. S; n* K! W5 z' a" G; s/ W- y1 J
& ^  \$ W) U6 Y

6 |. j% ]# V/ z; C, Z8 s# x% _* ?% u. i; N% o7 G" N

3 J1 `9 a3 k) R8 ~7 V
% R, b2 p! O' i' J3 N- S/ j  R, b3 G

% \: D- w) h6 |9 G9 U# P$ g) G  F! o" d3 d" h; O5 t
2 p- p2 _- h. G5 H3 L1 r  V

6 }$ h& Q  E8 {) Q# q9 u2 t: F1 l" k2 \6 v5 ]& v& E% D

8 n- E3 F6 t* [  [

$ n$ N; l3 q* I$ Q) dcre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-10-2018 07:20 , Processed in 0.096541 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên