Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[KBS 1994] Love Greeting/Lời Chào Tình Yêu/ Bae Yong Joon, Sung Hyun Ae [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:32 |Hiện toàn bài


! a/ K4 V1 k( _. i0 M  m" D6 T
7 D( ]# s1 P* S! c. D  l! A' D' Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:51 |Hiện toàn bài


5 S* v, N. R  C5 g  B4 H' U  ?. Q$ x! v+ E9 H: G6 |' i

Đánh giá

baekimlieu2891  oppa tương tư ai vậy nhớ em à  Đăng lúc 5-8-2012 02:37:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:00 |Hiện toàn bài

hình chụp từ tạp chí
1 D1 y) W3 m; b& o! `, H8 Rsource: baidu/ l( i- M& d* j' S! }" l; f. O
0 @% ?. @, C: s( E' N* i$ U8 O
1 g2 C6 ~' P. D5 x: R. V2 p% T
+ h- k' M' T0 p9 W9 y
7 G% ~2 A  J3 I
$ p4 O5 J* h& I6 `
" \( l) y" \) p# B6 ^# r5 n' W2 `
, v! f) u# d9 t8 f& C& Q% s4 g
- U) {+ |/ a: h" V7 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:26 |Hiện toàn bài


2 u2 p% U6 m0 \" L/ U. f( Y9 |
$ q/ i0 P7 Z  e4 }7 s& m: m; n+ g" N7 n5 f2 @( Y# S

# b, m" Q. t. a$ y+ R, L: P. b* m, o
) R- L) O! ?2 C0 |0 n' p

% z) K# w$ n& S/ ^
5 z& o" S7 j. I2 v

Đánh giá

phuccamnam  cho dù chụp chung với ai, có bao nhiêu người thì oppa vẫn sáng rực!  Đăng lúc 6-6-2012 12:59:18

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 20:48:59 |Hiện toàn bài
kiếm dc cái vid hay
5 m1 a+ u* ~1 M5 Y2 x- T6 \$ @+ }& F& O7 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 01:17:45 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 k+ \( i6 T; D
# m8 O2 }1 ?, \5 g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# u  A  n/ g4 B

  n5 _, m8 B  J) [; @% r# QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( M& f2 R/ ?  P- z
6 S) |5 A5 z  e- [source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 e- d  n7 }6 D& E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 5-8-2012 02:58:56 |Hiện toàn bài
Phim debut có khác oppa nhí nhố không chịu được8 q! \6 X/ G. r4 I8 I2 n2 l
Giờ oppa đóng 1 vai hài không biết khán giả phản ứng thế nào đây
7 A+ Y( G% R) [( U: R$ `/ [- q7 d3 _* I& O! b) W+ q6 |+ O

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) A1 k0 q  K" N0 Z8 J$ k9 ^6 V; E% J; g, y% v  l. |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, n/ {: v+ |( N. [1 }9 {$ {! ]* V! ^+ `

) l4 L5 C, e9 a4 BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  trời mấy ảnh độc quá!  Đăng lúc 5-8-2012 11:00:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:13:41 |Hiện toàn bài
align=center]
7 Q5 R4 s; I, J% u
; v8 ]5 V+ |9 }# g4 K
8 t8 D% K  a9 C) f
7 P- s" O! q7 x8 \. _
! P& Y% q. O+ J/ d4 g  O+ z0 b' K$ @4 R
' t: J) q" A5 v7 h! m  E, \1 I) S1 B
% n( {" ^8 f* }/ w1 n

1 B9 Y4 m6 i2 ^& k& M: \
; }% t9 M) v- U" o5 q* ?
) l: s' j( p" |0 u2 h

1 s0 v7 Y8 T3 l/ J6 U* [8 Y9 U
CRE; BAIDU

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:14:41 |Hiện toàn bài


7 g# B* o( R# ^0 a/ M: D
) q% K. T% g# i; ?% ~3 L' z8 A+ x  G

) p+ n4 w. O! `. I6 N, w4 m/ ~/ k' F$ y
cre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:15:33 |Hiện toàn bài


- z. z/ U3 g: I! t7 S8 W) v6 W( P9 F  R- h5 Y* I4 {5 E
: s' o3 O9 N. x7 j, @9 I- E: e8 @

( o! V: E. F7 a2 n' T# c3 }; J3 H3 J/ V  r+ Y* @

! k6 `8 r! E3 `) t0 ]* Q
" C& {  o1 C# f$ B8 @: s+ \$ S/ X* Y7 M- {
6 `8 {5 K- q, B1 ^# y6 G! d* Z

- V& W8 j# j1 f) q2 e# X! @
. d" _4 _9 f3 w( G6 N# E7 q: z% z: ?1 X8 p0 Z; o/ X) N4 c

8 Z& ~, F9 S8 X! I
) Z  z" t3 u9 J* b- Q! g" C/ I


. t6 r% z, |& R1 o/ @5 W6 y# K9 `+ E. \' L- v4 Z9 {+ J% \
cre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-4-2018 06:54 , Processed in 0.059743 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên