Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[KBS 1994] Love Greeting/Lời Chào Tình Yêu/ Bae Yong Joon, Sung Hyun Ae [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:32 |Hiện toàn bài


% G  O8 ~9 C% I6 u( F
) ~! n  w. Z5 w0 B( B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:51 |Hiện toàn bài

) d2 Z( ^. R0 Z  d, U) W

$ C6 }( Q2 N1 B

Đánh giá

baekimlieu2891  oppa tương tư ai vậy nhớ em à  Đăng lúc 5-8-2012 02:37:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:00 |Hiện toàn bài

hình chụp từ tạp chí# A( H9 v5 o- g3 m5 ^* R
source: baidu
6 s! j- s& n1 b* P, t
. T' c2 `  P: \6 s: o, X# \+ p' d% ]$ Y
4 Z, {0 K! V5 ]/ G# \; R

* J& \9 W' l$ e- U
+ @  \, S$ d  }6 }7 p5 n* y1 d- W: Z0 k
# Y' d( \# L& Y8 u, r6 R9 T

9 I1 R/ S) b; [: m! h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:26 |Hiện toàn bài

& O+ m- B) @. \* L8 C0 m7 z

, N4 E  V4 l4 l0 ~- Z* S( c
1 k% v% ]# f9 C7 c
4 e0 G; [9 D, m8 P& L; F1 Q9 j1 H" d

) t. h; q8 K  Y( _: h$ {
$ f- |' ~8 ~2 ^# S0 j: Y2 \' C; T1 [
0 ], u- }- S* U" E) U: r2 ^; P0 @* \

Đánh giá

phuccamnam  cho dù chụp chung với ai, có bao nhiêu người thì oppa vẫn sáng rực!  Đăng lúc 6-6-2012 12:59:18

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 20:48:59 |Hiện toàn bài
kiếm dc cái vid hay/ v2 ]+ ]9 H0 v) G" P1 C# Y; M
! N0 d0 k  i, L$ k5 _/ v# m$ c+ a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 01:17:45 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 @* E% G! o. U0 Y% h& j, Z2 C# h+ I

  F- ?& x! \- p, \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 x' B9 g9 ^5 E; E$ O) s2 U( {& S7 m; U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. {* U9 k7 j5 `* i- H! D4 K% w

+ v) m) Z! x# X+ A+ @9 ssource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 v% z+ W# z2 e9 ?, z$ f& f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 5-8-2012 02:58:56 |Hiện toàn bài
Phim debut có khác oppa nhí nhố không chịu được
% k# O5 e1 N: g( _' L2 NGiờ oppa đóng 1 vai hài không biết khán giả phản ứng thế nào đây# F# v$ {3 a+ ~: s8 u$ y

) _5 g/ ]7 ]1 }

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& k1 ~# _, A# s$ A. M( j4 G4 C4 h+ C4 y" o# C7 U! Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ Q6 A4 t  z7 J( }
, Y1 q/ K+ H# c; f/ `
, j" E0 \5 ?; t1 T7 v0 U$ `5 t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  trời mấy ảnh độc quá!  Đăng lúc 5-8-2012 11:00:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:13:41 |Hiện toàn bài
align=center]6 V* u) u8 G8 j( Q" d
$ Q; K, @) s% T, k
, p4 L5 h2 l+ A* h6 T
$ p% [$ z! \/ Z! e9 R: ?
4 c9 l; _9 A. `' Q

  Y# U, G# Y6 k+ l- O; |
5 a. }" z/ v) z: K) e$ |' e' e' k1 `

+ B0 D/ {, `+ s0 a% i$ N9 D" q0 i, J3 e0 h9 s
. D& j  e! m( Y) j' |# X


' L# e$ ^) S( o& I. P) ^CRE; BAIDU

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:14:41 |Hiện toàn bài

( G4 `, d5 t9 `% j0 Z$ G) d

8 G$ `) F7 v. @
( G+ s1 u6 v% V% {( F

) X1 r( [  ^' ~7 B; K6 A, e0 O; ncre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:15:33 |Hiện toàn bài


. z7 x, Q2 |6 }- `4 `; b7 E& o
$ |) u* k/ s' Z. [$ |6 I
+ U# y' }  r/ g7 c3 i" u+ \( i7 {4 j, U7 @/ Q, b
" d) |1 A6 d5 W5 R

) r# n7 G6 z; _3 X& K0 ]* i0 p
4 b; f( a4 R; }' V1 F/ o# f3 ^8 X1 U; K
/ ], R5 P% R! h- q/ S$ ?
( w* W6 c% _( K6 [' m* r

$ O3 Z% ?  a4 ~+ L
$ \: I2 u) A5 Q9 G1 z" W7 E; a$ i
4 n  `# W" I  Y2 Z: @: K4 I

4 R* P7 s) O: s$ s* J2 r: d# t

2 N) r! T/ d- |( Vcre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-8-2018 10:03 , Processed in 0.061941 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên