Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[KBS 1994] Love Greeting/Lời Chào Tình Yêu/ Bae Yong Joon, Sung Hyun Ae [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:32 |Hiện toàn bài

8 Q" y2 ?3 a; ^$ A
6 S6 j. p* g  v  n. c; o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:51 |Hiện toàn bài


! g; ]6 I5 w% N: ^( ~  m
& U  t. O- V3 O6 V/ u

Đánh giá

baekimlieu2891  oppa tương tư ai vậy nhớ em à  Đăng lúc 5-8-2012 02:37:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:00 |Hiện toàn bài

hình chụp từ tạp chí
3 [- y8 y6 z" h9 dsource: baidu
' e2 m' P. G7 y* d( y4 @; G5 ?& ?- ?! e
" `5 f5 i" I) K6 g5 r5 Z. z+ W% B
+ u4 k8 k: e% t! l8 ]+ r: @% G$ f
7 w: D1 ]5 t* c4 X" v! h% i& X
* Z5 {2 @7 U0 h) |  W2 B

( h4 }" }- [: d# {0 O3 G% ~: ]$ m& e, X; C0 t
( N) b9 c; ]; R& C* n; k" ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:26 |Hiện toàn bài

! Q, F% G" D3 A  y
. o6 d0 K/ G$ V; d/ t
. d' i) m3 R4 V

. w( F( a& W# B$ v, j" I. E
  L" g3 h$ D/ L/ J, U1 q9 D  o. ]* z2 M$ L

  @4 n, W2 [/ M
( z9 I% N, O) P1 j

Đánh giá

phuccamnam  cho dù chụp chung với ai, có bao nhiêu người thì oppa vẫn sáng rực!  Đăng lúc 6-6-2012 12:59:18

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 20:48:59 |Hiện toàn bài
kiếm dc cái vid hay) v7 L3 x5 i$ {1 }! y( e

- j9 o$ I  G4 n) @& O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 01:17:45 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. F7 W; @6 b) o$ R. K

4 a3 R7 S3 k/ @$ L# A& b# TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ K# Y( U3 G  }- {5 f; W9 o& r

; |6 [' N$ B3 T% K3 CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# V5 F/ t; P: O  r. ]7 o

7 b6 p, |4 W+ s5 b8 Psource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 Z  p( O  V; y4 J+ @2 Z2 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 5-8-2012 02:58:56 |Hiện toàn bài
Phim debut có khác oppa nhí nhố không chịu được1 N- }  G; k& ?+ B* w* v5 E
Giờ oppa đóng 1 vai hài không biết khán giả phản ứng thế nào đây( V/ y3 R  ]+ `6 D- j. q) r" [, A$ }9 Z
" _1 g! }4 G* x- S9 K

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 w4 d+ P5 k6 L: Z' D
. x% k2 I9 y7 F. l4 r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 S; Q: _# U/ P8 U5 h: r9 {
0 J- k/ P/ F" \& V& f
% @( c8 R4 J0 B5 o2 K0 F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  trời mấy ảnh độc quá!  Đăng lúc 5-8-2012 11:00:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:13:41 |Hiện toàn bài
align=center]
# A- l# A0 Z: n! n& A! \0 @  G7 Q8 n% O/ Z4 l9 T4 [% k5 u& C

/ _& U! v1 _6 A; g, ~/ a
# z9 R2 Z, H/ w
3 j. f# O& ?% ^
2 D: y2 s4 d' H6 O
4 I2 a; d5 D: Q9 ~) Q% ^% n' I' `3 }) d% S! q) J- a# ~" j
1 \$ x2 u/ ^1 O5 c
( t* K  f5 l0 ~% J7 K3 |$ j! R
3 a( J0 R5 j( b4 v


: ~$ \& ?+ _9 J8 FCRE; BAIDU

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:14:41 |Hiện toàn bài


/ a$ s( b$ L' u9 C" n$ R6 [; o* u  i4 m* u& x, \4 J

! e8 P% u+ k5 F" E1 S0 O
% v. H9 f6 z; X' y2 fcre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:15:33 |Hiện toàn bài


! P5 t! J6 G3 ?9 B" i- s  k: B
  B4 |/ U6 w, s- i8 U* p  k* n7 E$ }& F8 G
- R( [. n# `) z9 W' p

3 `* ~0 Z) j: Z) E4 _, Q5 f4 {" a; L  z5 ^

, p. K% q* L& U0 p' s; f; X0 w# b
7 i' c( N3 i$ {: a' m4 ]
" i+ f8 s% O/ F
/ @! r' d$ {% D* @( I7 w" E; c1 G' }
$ D" x9 A4 |# l% C/ ~7 G" ?, H
% S- \  t, k, v* \0 x5 W' a7 @& y2 u9 m6 k' ]' ?
2 N8 E/ |% ?2 y/ Z$ T# G, U3 Z

0 |3 h$ p9 \" c1 h3 I* B. D
- P8 G1 ~9 }  h( h# J* q
cre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2018 00:39 , Processed in 0.061314 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên