Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[KBS 1994] Love Greeting/Lời Chào Tình Yêu/ Bae Yong Joon, Sung Hyun Ae [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:32 |Hiện toàn bài

7 p2 W$ D8 x" J/ f  h. z9 k# Y0 o
7 [/ r- Y" x7 j% r6 M7 R5 I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:51 |Hiện toàn bài

/ _! P2 q7 r, l3 o

" j" D* o1 s) I' B

Đánh giá

baekimlieu2891  oppa tương tư ai vậy nhớ em à  Đăng lúc 5-8-2012 02:37:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:00 |Hiện toàn bài

hình chụp từ tạp chí6 Q7 b$ b8 r5 [1 B; }0 t
source: baidu
( o! u5 K# H% j4 T, i
: }1 v* H' J1 J4 n7 o
( q% g: x7 z% I% s/ E& }, b8 i8 g: |( N) E2 L
+ n% {9 Q  S& K) \

0 S( w, `( z: E8 y. w  {8 |6 D/ }1 ~
, Z% M( c% M5 K
/ N5 W( ~6 v7 w, r; I, K. `5 Q0 [) I: ~' j1 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:26 |Hiện toàn bài

; x( F2 n0 o% _/ S! C+ i. |
+ V0 M+ `$ k+ _* [; f+ ~6 C5 p

9 w! F5 ]" u, }" w) D1 t1 d# {

9 Y6 C- h+ }" `* S0 k9 ~( q- y6 |5 E
) Q7 s' h* `3 J6 s
" M4 l! R4 i, p8 n
# `$ R  H5 _& q  @- f+ k! ^# |/ Q! r

Đánh giá

phuccamnam  cho dù chụp chung với ai, có bao nhiêu người thì oppa vẫn sáng rực!  Đăng lúc 6-6-2012 12:59:18

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 20:48:59 |Hiện toàn bài
kiếm dc cái vid hay6 O9 R6 f% U+ u2 o; X, ]
0 P$ D; G7 I4 J) R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 01:17:45 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., W: R! a/ f/ ?
; ?3 y: G8 D! h( n2 `0 r- @+ W7 P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 {1 U) i! \' f9 j* C9 J

7 D- E* d1 f: g7 c' P8 x$ `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, E1 ]7 ?8 Z/ R* C% E, v/ G2 C* ^8 s5 {) Y% P( U$ ~1 B
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  W* \7 e/ z1 E. @8 g$ _/ r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 5-8-2012 02:58:56 |Hiện toàn bài
Phim debut có khác oppa nhí nhố không chịu được
3 W& j. g/ G8 |& YGiờ oppa đóng 1 vai hài không biết khán giả phản ứng thế nào đây
6 u5 E3 v) a# H1 {
& J5 l2 ?7 {8 `4 E

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( ~$ I7 v. z3 }8 [8 I0 s3 q- ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. l5 A  r8 C- {

+ _4 b3 J1 J" O! Q$ m5 q+ e$ t6 i! ~* x: {7 O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  trời mấy ảnh độc quá!  Đăng lúc 5-8-2012 11:00:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:13:41 |Hiện toàn bài
align=center]8 X  k0 s: U9 j0 n+ Z( g7 u

3 f" H4 g: _% m- o. {
1 J% M1 B7 @) t
! n3 y7 l, a3 E# r6 _, H' V" e  s7 j2 G# p9 q; r
, q$ Z! @2 r; x. j/ K3 D) }3 Y

6 ]- C* i" j3 Y1 t6 u+ s1 z* N  W* H7 M% i! u0 S5 j

' c0 \( s& X+ U& _' G, h3 y4 k  B8 A' T7 O
- p- p' _! ?; n% Q

: o) I4 a) c6 }; B8 @) c+ l
CRE; BAIDU

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:14:41 |Hiện toàn bài


  _, N. R& \' C/ }' ?& h& i* e* K
$ R  ]  l0 C+ q$ c* ?* r
) g5 ~0 A7 Z0 j; i" o' _
  T' j4 i" m# h' C$ Y
cre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:15:33 |Hiện toàn bài


8 Z5 U: g  }1 b8 [1 l/ d) ~' r0 s( j& d. l$ C4 S

/ A+ G5 y9 Q& z  X* Z7 P) y
8 c! [5 Z5 W( `4 @" W
1 z" d4 W4 }9 k! L- h! c1 l6 _: b# u* b- g
0 I3 V- I- m0 u+ ^& ^

+ g7 k- V6 w1 W8 R
! A: S: r0 F* U5 {7 i1 F
1 g8 {* Y. Q& f' W
! M$ O7 I  h% {' [0 H4 M; ]; }5 X5 W7 _( B
' C8 g5 X8 g' k2 ~6 H. _% `6 |0 a& ~
' w2 H' S5 k9 ~6 _, H8 ~

: Y3 j* t3 u5 t
# q' ?/ z: V3 h* S* w
cre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-6-2018 00:50 , Processed in 0.073532 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên