Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[KBS 1994] Love Greeting/Lời Chào Tình Yêu/ Bae Yong Joon, Sung Hyun Ae [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:32 |Hiện toàn bài


4 Q3 m, L& l: K7 @4 k/ a9 q& M* y6 I2 [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:51 |Hiện toàn bài


2 u% w8 ]. ~& ?+ u" T. u" H2 s0 g4 R; V$ \- @

Đánh giá

baekimlieu2891  oppa tương tư ai vậy nhớ em à  Đăng lúc 5-8-2012 02:37:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:00 |Hiện toàn bài

hình chụp từ tạp chí% c  h7 v$ q3 A# W( S2 {8 @& e' f
source: baidu# h2 v5 N& l" {7 E; Q9 e

" M9 A7 T1 f% O6 w0 X9 B: U1 z8 M0 t7 u& y# @
: g0 K1 l( k* f3 a9 q5 B" ?2 _- o( L

* a& P4 q5 ]9 i0 V. s3 B" G9 u- |: c$ b5 }- H" _( o3 O9 K' z/ C6 _
9 I% a5 v" L0 r( W$ S( g2 F
( Q0 l! i4 X9 H5 N& w. v  |
+ G' W/ M- X9 D6 A! c$ H& A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:26 |Hiện toàn bài

- A, H" e2 M( v( L2 b
& j5 t* E( m# `( o8 h
, f" C) A: O! {

, H8 }, c; T( k0 y% A3 P% ?+ b
- y4 u, u% n, i' [
- q% M$ y9 T% z. N: B5 `4 X# l
7 Q1 {. i0 A! a# L, Z# I+ O, S8 x/ U. O

Đánh giá

phuccamnam  cho dù chụp chung với ai, có bao nhiêu người thì oppa vẫn sáng rực!  Đăng lúc 6-6-2012 12:59:18

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 20:48:59 |Hiện toàn bài
kiếm dc cái vid hay
2 q& {" P, |9 S0 }  P; k, F; `
8 e! ]5 s: P' V) [, q6 @& p* t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 01:17:45 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., k' T0 ?+ u! f8 R0 n% m% k3 B8 x

: y0 U6 w& Y+ E6 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& Y5 f4 i$ k5 ?* Z9 S
: ?* [! S8 e* n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 E9 M3 q9 U( {/ r8 s

' k. n4 h  x$ q$ Z7 ]. \+ \source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 _2 V0 q2 r& n: v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 5-8-2012 02:58:56 |Hiện toàn bài
Phim debut có khác oppa nhí nhố không chịu được3 Y7 b  `% G  c  w, ?, n& L1 Q# i
Giờ oppa đóng 1 vai hài không biết khán giả phản ứng thế nào đây
) f4 n% t* L. [7 `- b( B+ K" \' n, M! P* U

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* }) G  x+ s& T' z
2 ~9 ~$ y( p9 L% LBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 i2 n" k% r9 K. p  T" m& h

( a% ?; U, j5 ?9 J
1 G3 g6 x- N) zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  trời mấy ảnh độc quá!  Đăng lúc 5-8-2012 11:00:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:13:41 |Hiện toàn bài
align=center]
+ o1 A- W! L; C9 @( F, y3 ]* r: Q
, r$ J# f/ M$ t3 P/ }3 S) p+ g: Y) ~

, `3 k! D' w. R& `$ X4 C1 G$ h$ z% D9 B9 t! ~# I% Z3 f" l$ B0 Z
: F9 t% m1 a6 G

" Q7 x( h0 |8 A; A$ X
1 z) q1 M* s1 R8 C, x! ^
; q% D! [. ?3 L) J
. i1 A1 t  k+ J" \$ c8 V  v& K5 S! z. R
" Q* r: ~9 U7 Y( q4 h! ?

8 y7 W$ b& L, @+ i. w) [
CRE; BAIDU

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:14:41 |Hiện toàn bài


. o' r6 b6 ~- M- e/ K2 n9 t' \6 n' w# m: B  @' X
) V4 q+ K  D" `* P# o: [+ o
9 K0 \* N, z# H
cre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:15:33 |Hiện toàn bài


1 j+ K1 ^! Z( g6 D& b9 k5 Q: I% n# v3 b: z' Z1 T9 [

5 H6 ?0 F, p+ |) Z! U1 v; t5 _7 e3 b* F/ x# v
0 ]- J5 q2 B4 Q% K

# t+ V' l4 t+ _4 U* [6 d
2 k  L; H$ Y! F/ a# u1 j3 b7 L9 B' H; p+ I" S

+ ~' X6 v/ J- |$ {, L6 U8 T! _7 w! O" r* R5 O4 I$ J

; a; A& l  l, \% l) m+ u* n
: Y+ m7 i' M4 l7 ]
: ~7 K  `- w1 n, \4 B' }* n. K" i* Z+ i$ u- t0 c

$ n) ]* N; j  T! L7 i

' A/ s/ _( v! u' @  A# N9 Ucre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 18:04 , Processed in 0.056195 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên