Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[KBS 1994] Love Greeting/Lời Chào Tình Yêu/ Bae Yong Joon, Sung Hyun Ae [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:32 |Hiện toàn bài

. \5 a5 b9 t6 ^) W- V  s' W
0 x3 J) P' g/ |% a7 N, q5 V4 X, h$ C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:51 |Hiện toàn bài

3 E. u/ j8 U  \% g8 c* U, q
0 \* n8 V+ A) J3 z- }. Q

Đánh giá

baekimlieu2891  oppa tương tư ai vậy nhớ em à  Đăng lúc 5-8-2012 02:37:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:00 |Hiện toàn bài

hình chụp từ tạp chí
- l9 ^2 d  ?  c5 u' c. t! N, Fsource: baidu6 C% l$ Q! x  S  D3 d$ \
6 ~  f! p/ X& }& G1 [  q! a! ~. r! G. N

( z6 w& A  a0 [( I
4 |- z2 J$ f$ B' U9 ?& [6 I( p) p  h
( {- A4 {2 Z# F% w! Y1 w% n
- q& \( Y- y2 ^" ^3 S" Z) M- i" ^& t. p1 K6 B4 s1 B, P& s3 z

+ T$ Z. B, D! B+ {1 v& M6 I2 ^/ i1 [, D6 G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:26 |Hiện toàn bài

0 y' P/ ~2 {4 S: O3 D7 p; f% _) x
+ s* G8 n5 X, n+ ]- V. i
; b/ ~, M7 \& ~" y$ c" K. n: M) w# L

) H4 k! ?0 ^. _8 Q) e7 X
# ]- i# n5 V- ~" x+ l5 Z- T; w
$ Q2 A4 O+ Z: k' r1 k+ T, @
; E" z' y- c* O) o
- C1 ]6 l# C; }: W5 I

Đánh giá

phuccamnam  cho dù chụp chung với ai, có bao nhiêu người thì oppa vẫn sáng rực!  Đăng lúc 6-6-2012 12:59:18

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 20:48:59 |Hiện toàn bài
kiếm dc cái vid hay
: `* ?: _3 Z' _0 ]: _( n
' E& d$ F  f8 a7 O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 01:17:45 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% O3 b- v2 n0 n' R$ O2 ~! v! _& k$ Z7 Q( n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 T9 D# f4 y/ p5 m! [2 o$ L9 r/ y+ q: [( }, Z2 ~+ W1 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& _. L2 R4 R% |& j3 I) R6 J

+ ^; |7 g+ z: wsource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" G- S6 L- ?0 |: D0 G* C! {6 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 5-8-2012 02:58:56 |Hiện toàn bài
Phim debut có khác oppa nhí nhố không chịu được
& N/ I5 P; L* A  J0 j. o( UGiờ oppa đóng 1 vai hài không biết khán giả phản ứng thế nào đây$ f0 G0 c8 X+ }8 s. E- a

8 V. q# A2 i* q

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. h, V) ^- J/ f! f3 A  O4 Z6 @
% V/ G" g3 H3 `, }9 i/ c/ Z( h, u$ NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# b2 ]8 o% L& F& K
7 Y3 S3 |, P8 P

' O8 J3 g3 {: H0 d- N2 d6 b9 {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  trời mấy ảnh độc quá!  Đăng lúc 5-8-2012 11:00:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:13:41 |Hiện toàn bài
align=center]* f6 f2 q! G# \6 T. @+ n

% ?7 r9 P) N; u0 x+ q' ~+ F3 b+ e+ O. q, X

' |- A9 ?; M9 H" Z$ H/ T; r$ t0 K: R/ g( h

1 X# [1 s0 o0 i4 C4 B
2 f8 m4 G; Q" Y+ i  b1 `$ e) o3 ], }+ ~; o/ O2 l" {

1 V$ ]1 B  l5 f) [$ q; x2 f2 H! A) v/ ]
* R' u- L' o2 V* S% v% ?, t' `. X


% ^. y$ `; C" HCRE; BAIDU

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:14:41 |Hiện toàn bài


. f) s' J( _9 q' t
9 ?! X+ m  ]! s) g' E2 i

8 K/ f5 l3 C& j5 c  w! U: d* f: A9 a0 A
cre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:15:33 |Hiện toàn bài


; C& T( T2 C0 b3 d1 Z
- h: G  q6 ~$ `+ i; {
) b' {6 O5 A& Y$ h5 ~) ^1 q' P. l/ G& H& v0 O* T6 }  H5 g

" e( ]2 a/ j, i3 U: H) y' V8 n( L4 R2 X8 f

  z- _0 H2 H9 T8 H9 ~9 z3 a) \( z* j5 O3 g5 I! o1 E

$ K+ p( V& d* p2 `8 i+ T! j
8 V: L' o: u5 L* g6 k  R. v) o  k7 q+ F% _+ [
9 q) d5 w, n* q1 ~9 c# E8 I/ J5 G
$ M7 u+ u! Q/ f1 V3 I0 l
5 c  s1 z& p. g3 X


) j7 i6 @* @" Y7 V! S1 x
: s: c  C0 T# c' J: z/ e- W% tcre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 11-12-2018 22:22 , Processed in 0.080341 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên