Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[KBS 1994] Love Greeting/Lời Chào Tình Yêu/ Bae Yong Joon, Sung Hyun Ae [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:32 |Hiện toàn bài


) D% I/ a0 P2 W3 e  ^2 c# j2 b+ E, p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:51 |Hiện toàn bài

3 J& n6 F7 \/ k5 O4 H
# S* {  D  U8 p. ?

Đánh giá

baekimlieu2891  oppa tương tư ai vậy nhớ em à  Đăng lúc 5-8-2012 02:37:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:00 |Hiện toàn bài

hình chụp từ tạp chí
  G) U( z- p1 f7 g2 |6 Z0 ysource: baidu! x& S3 y' m( Q- m  _. X9 L

, X4 A4 A& N9 \  ]# k& A
6 l& M3 r1 G% B$ x7 e9 [) O: A! o
8 U7 m( |: ?7 v0 Y, i+ F

6 v& z; d  w) O& @" j
1 L* a8 o8 Q" N' `: Z: [! J4 i
/ o  C$ B5 c1 X' R. B6 G3 x9 j( ?5 ]/ T  d6 c$ J2 U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:26 |Hiện toàn bài


4 {! R7 g# X! c  r* F$ S6 T
5 ]! z. |, e# s' K/ h9 {8 C2 _: f# m: ~. W! B
( n( T9 J( x/ j- R/ L* N

8 L* Q8 \' x. d* I/ W1 ~# R. g$ j& W2 l2 X
, g# a# e  U+ Z

. i- f  B' V3 s0 A/ w" B# w

Đánh giá

phuccamnam  cho dù chụp chung với ai, có bao nhiêu người thì oppa vẫn sáng rực!  Đăng lúc 6-6-2012 12:59:18

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 20:48:59 |Hiện toàn bài
kiếm dc cái vid hay% ~1 d7 @( y* _
7 B7 z3 d. j: ~; u8 `4 ]8 t/ A5 P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 01:17:45 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 s/ b: h2 d3 n  e) s% a
* H& h* b) j$ _! ?, C4 \" @4 f, {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ z+ q2 z1 L# U2 J3 G. U! q" s
! v( t. H6 Y' t: s5 \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  D1 O, p. j: H+ ?4 G! Q

7 g8 J: w( ~& O  X- u* Y! W  Esource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( m  N( m- {3 i$ z5 V7 ?9 Q! w3 F9 c2 j6 V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 5-8-2012 02:58:56 |Hiện toàn bài
Phim debut có khác oppa nhí nhố không chịu được
$ y7 k; N, R0 v" XGiờ oppa đóng 1 vai hài không biết khán giả phản ứng thế nào đây- K+ l: r. i0 A1 T

" }7 k* K+ w. i0 K% I

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* X# w. c0 E$ V6 B& n( {7 K0 W% c  I1 q( @& b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; c; P+ `: g! c

; R; I. ~) d" r1 I) A9 d' h, `$ D+ K* D) e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  trời mấy ảnh độc quá!  Đăng lúc 5-8-2012 11:00:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:13:41 |Hiện toàn bài
align=center]
/ N8 h3 P: b' {) ?
" t3 a8 c1 k, a# o* [1 y! k  Y
3 g8 {' ^7 _, |$ e% y" s4 }/ I" f: J+ {7 n- J4 N: `) {' H! G

. T# {% }$ h% u0 s1 h7 S( R8 q, }* M! ]

. `* W. J5 R" a4 l; S: h9 u0 N, F: Z$ T7 r9 E
: z! t, z  v9 K, k6 ?

1 q6 x# B, `# B- Y; t7 D: }" J
1 T0 W; X# }! l# x$ Y

9 [5 ]! d* u* M0 L3 a5 {7 E
CRE; BAIDU

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:14:41 |Hiện toàn bài


3 X( v0 `. K6 V0 c5 _' E% S( Q- |, [* g  ?* c6 |6 Q& U% d
/ c' a4 I) j+ ]$ b1 _

/ c/ R5 d, @2 ^cre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:15:33 |Hiện toàn bài

* D6 o2 D2 R/ l3 q% b

7 Z5 F: C/ `2 C  G% ?& |& X" j. q5 ?8 Y
0 M, k9 d( s: E/ _: J7 h; R2 @

2 Y3 ^" H+ X7 j& E& K! U# q- p2 h0 \2 @7 U1 ]9 e

/ [8 a! h; f; K3 |# ~) C
  ]* v1 e9 p3 S8 D+ W+ l- R( A4 F7 T. V6 f8 M$ v4 E
) A: \6 v  x1 _1 H  L; @

1 _/ w% |" t9 a2 v' v. R" l# z; M) w9 r1 p5 T* f, V6 D# l

2 a; ]  k9 t$ O3 E; S& i# S& `+ p) A( n' Y+ S# C3 d' w( j& T) B) z


! K4 s4 U7 W# z  t' M- ~0 c; s- k6 ?9 q3 R
cre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-4-2019 17:08 , Processed in 0.105375 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên