Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[KBS 1994] Love Greeting/Lời Chào Tình Yêu/ Bae Yong Joon, Sung Hyun Ae [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:32 |Hiện toàn bài

- g  `: D1 J3 s" _  v) u
3 ^$ ^' ^( H# q# v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-3-2012 12:46:51 |Hiện toàn bài

; c& A, U. ~" i
! F1 X4 X5 [" ?" @7 L

Đánh giá

baekimlieu2891  oppa tương tư ai vậy nhớ em à  Đăng lúc 5-8-2012 02:37:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:00 |Hiện toàn bài

hình chụp từ tạp chí* e- s, H7 |) q4 |2 e- d
source: baidu
& ^1 e, L0 q0 {% u1 J- t8 ?- d( b  R" d: [; {# a% ]
8 p5 W9 `9 I+ F9 @

. n$ X. {# a) I& Z8 ^( U9 _3 y; @6 I7 h+ U; K  j9 o
) m' c  o4 w3 U7 T/ S( E' A4 H

! X- ~/ s' Y9 c3 C/ A8 V8 y0 R) B7 ^4 A. r
9 A1 x5 _+ m- H6 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 8-3-2012 17:31:26 |Hiện toàn bài

, C( D; }! z" Y, B, r$ R
9 {. H- ^/ u5 e! z

' I, q7 X$ U- x3 S  j( J, k5 t9 }4 @  r6 `

/ l. L2 s) I  v/ b" f" N$ [
1 ~& ~* C3 c$ ?* }, p; U
# n2 m. T, l! T) ]  x9 T- V) C, [3 ?3 k

Đánh giá

phuccamnam  cho dù chụp chung với ai, có bao nhiêu người thì oppa vẫn sáng rực!  Đăng lúc 6-6-2012 12:59:18

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-4-2012 20:48:59 |Hiện toàn bài
kiếm dc cái vid hay
5 W- C* z6 s7 D2 z3 q6 a3 H8 e" e
/ n; g! z: Q& u6 w# O: w; M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 01:17:45 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 T- e2 _' g4 }7 Y2 |6 t1 M3 p3 m* G0 U7 P0 P" V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 p( s- B+ B/ i: k5 `' S5 Y
$ d/ B5 r1 n$ J( d) VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 v. D4 E* o' x7 X& ^5 z, K
+ h- d& X: ^- _* J7 [$ Wsource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* n$ u6 d) w4 O( s1 _) U3 Z  z5 n- _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 5-8-2012 02:58:56 |Hiện toàn bài
Phim debut có khác oppa nhí nhố không chịu được7 l# [( e) L$ _! l
Giờ oppa đóng 1 vai hài không biết khán giả phản ứng thế nào đây8 g) S" v" W- I/ g

3 ~; ^/ K3 ?# N+ j4 q/ U* a. y

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" K: m- y! x3 T" |2 j
# ^# p  f# o( b# fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* g" j1 `: q' d

  L7 n% p0 d9 c, G/ [) l, g
& k7 _% A4 p3 @: L' tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  trời mấy ảnh độc quá!  Đăng lúc 5-8-2012 11:00:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:13:41 |Hiện toàn bài
align=center]
( z& Q* T0 y  @  ^3 s+ R+ v
  z! _4 ]* J: t7 e: Z* w* F
$ M/ ?0 O0 W2 @; l) m5 @3 P1 O. }+ E( |& J) h- G
4 E/ j! Z1 o6 p0 S7 \; \+ R; C

" ~6 u  _' E/ J) \* {/ m% H6 r3 A2 P' e. z7 x4 b6 ~: ^: @

9 M1 B7 o0 v9 D  i% A' ]* ?* I8 M6 |* X& {; X; e9 q

. o7 s  x: ~! Z3 W3 J
8 q6 B8 J9 `/ S  D6 n; ^

  ~) H; ^6 r8 P1 ~% |
CRE; BAIDU

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:14:41 |Hiện toàn bài


. [1 m/ T) D8 }4 \; B" U" u0 K1 t. J0 j7 H
' t6 i6 b, o) a, A* f8 j

9 Y/ Y2 J' P  e/ C% tcre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 16-8-2012 21:15:33 |Hiện toàn bài

4 T! e% Y1 W8 E

: o* [0 t, M& G: M$ m* b) K
3 q' g" ]* [+ ~/ J" e0 l6 C) P2 \4 v- z: l8 L" x6 {8 x

& k8 s6 w" f* e# @, ]/ z  `
4 Y2 E. r, T6 p6 e4 W; }8 M) V. t1 `+ C
3 x0 _: D# a" R3 q. k+ @8 G

2 F- B9 {) q" @# f! K; s( O8 J/ C8 {

0 _0 B6 e' s& k7 s  g6 L1 h% P+ G; j1 K& t$ H" R4 m

5 D( ]! N3 _- d* R. i2 Y7 e8 w# ~$ L- L% b

% d, F' A8 h2 X3 N* J: W  F$ Y
- W" z* H& W' u6 Z- k9 x/ B
cre: baidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 11:21 , Processed in 0.093694 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên