Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 9543|Trả lời: 21

[Photo] Ảnh đẹp The Legend (hình chính thức, poster,...) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:00:14 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh đẹp The Legend
& v# d9 ]$ I/ Z- ^
# k9 B- ]+ B( y( B( D8 N0 B: `. esource: baidu/ byjgalley
+ ~5 M# A6 @. C% [+ i6 @* T$ T2 i; ~* M
) j/ U0 g9 S2 b# Q3 ?1 C4 [
6 I$ }# c6 K! [1 Y4 F; I
1 J4 h; D1 K7 |/ r6 G! u+ F) \) {$ D* V
4 h2 `1 C- l1 b5 |

. y3 m0 G: v1 }3 S2 x$ h9 W" Q9 p. @/ J! O& G8 A  v- r

& j9 J+ F) t8 w& k& y+ L1 d- |' `* J* t
$ t% t  y5 S# b6 S4 g  m( [3 r- ?- u% d; v" Z" p
6 z0 M5 Z2 k- A6 k2 E5 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:02:01 |Hiện toàn bài

ảnh đẹp

4 i: X3 J1 W& p

% n# [; X9 s- |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:02:42 |Hiện toàn bài

# Q# e% W9 w7 _* D2 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 16:59:26 |Hiện toàn bài

Ảnh Đen trắng+ W# Z/ l. D# t! ]6 c- S& S
source: baidu/byjgalley7 Z. M* Y) W2 y, l  }8 q2 h! C
1 x! r. |! ?6 n# }( M2 _" C, ^

+ l5 Y  A. Y0 R
8 U/ }& a8 Z  o- z, d6 k5 ]6 v: S6 f

5 f) m: W1 }; L+ l( _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:01:47 |Hiện toàn bài


) }3 D* P7 u3 t- ^3 `: i0 p# i8 Q8 {( U# ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:03:03 |Hiện toàn bài


4 y* `) |9 c( Y0 M9 V6 x- t' z7 A" M

& A6 E  f3 S8 o# @; y* K


2 d; Z5 `' @5 T( V( J) y# J& H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:03:46 |Hiện toàn bài

2 h1 R' R8 s$ V- Q1 ~6 ^

5 P  p5 `4 t$ e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:04:47 |Hiện toàn bài

1 |8 R5 R/ T  w& ?* N5 G) U


! O$ G6 E- Q6 I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:05:18 |Hiện toàn bài


- J. r  l! Y& j" `) Z& d7 \: N# q
( \) P1 q, C  q& R- U/ G
) M8 e+ m  M% k& F0 {) }
# `/ p3 y9 _6 w4 [, q
4 }) F* G5 Y, }1 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:05:57 |Hiện toàn bài

; {* a& R4 k5 c! s8 t7 c) A+ e

( \; I, L- w& z/ Y$ a/ w1 N3 y( `) u+ B% B) V+ b" l* |

Đánh giá

tomato2989  tình yêu với Tae Wang bệ hạ lại trỗi dậy!  Đăng lúc 1-4-2012 20:30:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 10:02 , Processed in 0.087511 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên