Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 9255|Trả lời: 21

[Photo] Ảnh đẹp The Legend (hình chính thức, poster,...) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:00:14 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh đẹp The Legend
4 X! B0 S$ Y( q3 Y  V, Y$ c  T" ]' B0 n* o5 |& m
source: baidu/ byjgalley
3 ]2 Z2 z3 Z" E$ V2 t$ j/ X' C8 b0 q7 w1 g( L8 f% h

, O4 B( z, p* _
+ o& t1 Y! ~5 K( i6 k
; `* W3 C) }. G, {6 F5 ?1 r
) f! o5 ?+ k4 @! x- F3 g- w/ S- s$ J7 L$ n' S) s/ ^

5 ~4 v3 o0 ^. ?5 m( O$ H9 F9 V8 N4 Z# X

' o# i/ C7 V- u9 H! y7 }9 H5 y# ]5 R* t5 Y; K' F" ~

/ }) W. E* r/ e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:02:01 |Hiện toàn bài

ảnh đẹp

$ p8 z+ A; n; |" K8 B

: A2 V  q/ Q9 L3 t  k7 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:02:42 |Hiện toàn bài

, o' |" U& z" G( k6 F4 y9 h' J7 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 16:59:26 |Hiện toàn bài

Ảnh Đen trắng
' t" w2 H- _! r4 K; A$ Zsource: baidu/byjgalley' c5 N1 v6 _* K7 B* l0 f" f) P

/ \1 [3 m1 G4 ^6 T; h  Q+ \2 X$ z

- l* @8 ?" w0 p8 ?: `

; \8 o1 j6 y8 ?' s7 j, R  Z/ a! F9 t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:01:47 |Hiện toàn bài


$ W: R9 v$ _; F4 o
4 C$ T; I3 c2 A/ g5 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:03:03 |Hiện toàn bài

. ~+ V4 W- t7 ^$ T
5 _2 E1 I% q2 Z

/ q7 h( l, R, S! i( g5 \$ m5 B9 _* R: M

* m6 K1 A4 K; g) P' t* i$ W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:03:46 |Hiện toàn bài

8 E/ M# `2 ~9 j0 ~
  N/ b7 t- r- i9 j/ c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:04:47 |Hiện toàn bài

3 i/ o, o! ~6 |( U8 C

& x3 q& ]" s1 ?8 V! d- O. \+ A9 l, y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:05:18 |Hiện toàn bài


6 Y1 B& w1 [5 i5 o
6 x: K  o& U; Y- M5 q- Q: G8 l# ?. x4 J1 q
- x+ b& w2 v- T" t/ H5 i4 F

$ H) D$ `0 \* l- R9 b6 Z# D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:05:57 |Hiện toàn bài


9 T, X8 W6 T" Z( h# N# E) u8 _8 {
2 Y- T$ S9 H0 _) O, ?+ X5 \

Đánh giá

tomato2989  tình yêu với Tae Wang bệ hạ lại trỗi dậy!  Đăng lúc 1-4-2012 20:30:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-11-2018 21:02 , Processed in 0.096671 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên