Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 9084|Trả lời: 21

[Photo] Ảnh đẹp The Legend (hình chính thức, poster,...) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:00:14 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh đẹp The Legend: v7 n. s7 E; l" F+ f, d+ K

" U# o! @+ P2 U+ psource: baidu/ byjgalley
* P# L; v# X. h
4 Y% j( L6 {2 H5 i' [7 b  B% f" j% u; s4 e* H  ~6 a

3 T9 Q7 s; J+ l  `9 I/ X, ?7 d" Y. _* W. M+ n+ }2 h
9 `6 u4 `8 r: Y; o! s$ ?- T

5 i' I+ q* P) o8 C( l8 A) _- D, M4 Z5 O* z9 v+ e
# _7 Z7 k* ^9 u

) h5 [; E6 n- d
9 l( a% v) g& }; X: `2 V0 J: S2 T) {/ r7 b$ @  O  y5 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:02:01 |Hiện toàn bài

ảnh đẹp

8 P0 G( z4 m. Q8 o  f

6 Q3 a: M0 C/ {& {) y9 r0 W' ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:02:42 |Hiện toàn bài


7 j7 D! l( U+ O: ]1 N# A4 Y, A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 16:59:26 |Hiện toàn bài

Ảnh Đen trắng
' L( s& }4 z2 [: V3 |- |source: baidu/byjgalley
3 r/ |' Y$ H. Z; }) t1 b
, q+ U: E8 M7 b- k! k0 u: P! P: Q3 c# v; j4 ?5 @2 \( [

% r2 P' g5 t' U' a  w) d1 V

( h0 S! _+ n" |7 I' \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:01:47 |Hiện toàn bài

( s+ B6 M0 @$ V! l$ o7 M

: ]/ |( Y; Z7 o% z9 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:03:03 |Hiện toàn bài


  X9 S. ]. H' E5 [5 o+ _. j% A; a
; }0 D  C4 b7 m3 g4 F. H8 s1 Y4 V0 q# X

+ o3 S) k" [1 z# a7 m6 _# e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:03:46 |Hiện toàn bài

) P& t+ U, Y* R! @6 _

9 Q6 N. u1 D# b4 S# J5 v' V7 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:04:47 |Hiện toàn bài

. M. F9 F; ~  {; q1 E, f

1 W8 u) k' T. x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:05:18 |Hiện toàn bài


& s$ R$ @; I: v# z1 i2 g8 \1 ^5 h: ]/ e) J
$ L0 {- b0 s6 k2 u
. n5 T9 K+ Z. e
% h1 j. B5 _2 n# C2 X7 o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:05:57 |Hiện toàn bài

& w4 s' J+ s3 Q) O% r8 ?  T6 E7 Q
" s* K2 ?: T  \# J4 U$ x
+ Q2 e9 N5 v0 V" i

Đánh giá

tomato2989  tình yêu với Tae Wang bệ hạ lại trỗi dậy!  Đăng lúc 1-4-2012 20:30:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 14:18 , Processed in 0.077731 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên