Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 8972|Trả lời: 21

[Photo] Ảnh đẹp The Legend (hình chính thức, poster,...) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:00:14 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh đẹp The Legend
* {/ B( _+ j9 F! e) d2 S: s' K1 L: z# R! M  Y4 c: Q
source: baidu/ byjgalley6 g& _8 Z9 f/ Z$ G
! u- u3 c8 `: }  r

2 \1 R2 k6 L; x: C7 z* N9 p( D8 @. ?1 k1 O% j$ f! f) Q8 J

2 A4 A% a2 ^' S# j: H* n' ~  E
! z2 L( o/ G5 H9 F, D. b0 i+ Q7 t8 S4 z1 u1 H- ~& r- D4 H1 h
/ \  r0 \8 m: u/ h! v
9 y( C. H6 ~) ]( n  X5 H
9 m% ]5 J$ F. X2 [: `6 {$ k

* Q3 H# |; ]# D2 O% l1 H, W' n0 O) V$ ?9 |% h" _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:02:01 |Hiện toàn bài

ảnh đẹp

* D: L6 R$ J# i8 F: d' X
" F3 b  H2 R$ i! w, j; Y: f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:02:42 |Hiện toàn bài

* d; Z4 [+ E/ Z3 Q5 D8 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 16:59:26 |Hiện toàn bài

Ảnh Đen trắng
2 O; n+ X2 o+ E7 P) s" Ksource: baidu/byjgalley
, B. F- i: |4 H  f: |8 V' Z" L: U. h+ ?* b4 w
7 H2 p# e8 ~( i9 l4 r

; Q# i; A) b6 S. `2 I7 I  V


, j3 Y) N" L8 E& T3 O8 b: W( p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:01:47 |Hiện toàn bài

8 ?8 s5 B! D( S7 S5 S/ Y, z. h8 H

/ p8 [" I8 U1 f) b  R! x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:03:03 |Hiện toàn bài


, h% r" \$ S, T  n" A/ S% R9 o6 S) g. r  R6 u+ W+ o
6 d0 L! t8 N' f$ r' b

: m0 S/ t% ^: e5 R% ^; u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:03:46 |Hiện toàn bài


/ @( Z9 i9 w6 I( z# `/ c& m* {. v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:04:47 |Hiện toàn bài

7 L" p+ O3 w% S' ]0 K4 c; B9 ^


- m$ ]' M2 E% {7 j; i* g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:05:18 |Hiện toàn bài

7 g- S8 Y# B! k* _9 N: X! H

; q2 u- X" c* F% Y# \6 u$ Q1 p2 v. r

/ H) ?8 |) s7 j; o; N! H0 o) o0 O) H. [( @; j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:05:57 |Hiện toàn bài


1 t. t: L+ f% x
8 m- ^' [3 J8 ^6 a
( J- A' R  S  D. s2 i

Đánh giá

tomato2989  tình yêu với Tae Wang bệ hạ lại trỗi dậy!  Đăng lúc 1-4-2012 20:30:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-7-2018 02:53 , Processed in 0.084698 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên