Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 9762|Trả lời: 19

[Online] [KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae (18 Ep) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:15:51 |Hiện toàn bài
Yonsama's Family hân hạnh mang tới các bạn bộ phim
- x! b, R$ [* y7 f' J$ n4 O/ c& X+ v6 A3 L% {* @- F1 Y/ m
8 w1 e* v* `! r1 T

PaPa/파파

$ Z: S* X1 ^9 E, s/ r, D
! P/ ^  t  p. ?& K2 x4 y5 r5 A9 }
Tựa gốc: 파파+ n$ K, J3 _  R3 W; o- |0 r; E9 y
Tựa tiếng Anh: PaPa
/ l/ `$ w" ~; v/ gThể loại: Tình cảm
$ k, X9 A2 L/ DSố tập: 184 O6 }3 c8 E7 r% P& e  \  `! b5 f1 D
Đài phát: KBS8 z0 d1 _! E. A
Thời gian phát sóng: 1996# F1 R) Y, w" v$ N9 U
Đạo diễn: Jeon Gi Sang
% T. w3 E* O* l9 J: ]4 l7 N& Z" e: X5 LDiễn viên: Bae Yong Jun -  Choi Hyeon Joon 0 Z/ z; p; j, i: F
                Lee Young Ae - Han Se Yeong) ^# V; Y+ g6 k5 f. Q$ K
                Jung Chan -  Han In Pyo
/ |/ X& B; q5 |) d* j                Choi Yoon Young - Lee Hee Joo 7 ]3 P, {! ~/ J( d1 O2 ?' g9 {1 N
                Park Chung Hyun - Yang Kung* @4 @. j4 a7 n, f; A  i
                Lee Hye Young -  Hae Won 4 l' S0 p+ |1 X: ?2 H( S0 ]
                Lee Jae Ni -  Lee Sukji
2 R; E: _: p$ ]+ ]9 w+ i( {: L                Cha Tae Hyun - Jang Jeong Mun
8 F4 w& W0 c3 o& \( C: n                Lee Jung Yoon - Choi Sae Byeol
* r, F4 _4 z6 S) L                Choi Kang Won - Yong Jae Joong% e; N* m( X* k4 s( r/ ]
                Yoon Son Ha -  Cô Bae + b1 u8 y& x6 w3 H% I& H
                Choi Jong Won - Shin Shin Ho 3 d& J9 e# e4 ?$ o
                Kim Min Hee - Jang Jee Yeong
4 n3 o' E1 V& P$ \6 W8 t0 h: r                Im Chan Ho - Ông Lee

& J4 E- m- l4 q; }6 N$ }' Y# p' E7 d8 Z1 T


% Y! {$ x  ]2 W% j
4 r9 W2 n. h- O2 Y

3 t$ ~( M8 K$ r+ o- ~
Nội Dung

) H; X6 X" v( W$ X# F0 x& ^: _5 z

6 _! }/ A: f; X! k$ eChoi Hyeon Joon (Bae Yong Joon), giáo sư dạy văn tại một trường Đại học, đồng thời là một nhà văn nổi tiếng được nữ giới rất hâm mộ. Anh và Se Young (Lee Young Ae) vội vàng yêu nhau và kết hôn khi còn là sinh viên, họ có một cô con gái sau vài năm chung sống nhưng họ đã bắt đầu phát hiện ra những bất đồng trong mối quan hệ, và họ li hôn.  x! o3 Z/ U5 q: F' g* E- o
Tuy nhiên, những biến động của cuộc sống đã một lần nữa gắn kết hai người lại với nhau. Họ bắt đầu hiểu nhau hơn cả trong thời gian là vợ chồng.
+ T# |$ W1 r* _2 z% k6 d* n# r

2 z; q7 n* _  t8 e2 v7 @# e
Nhân Vật


& j4 a- t5 M) \5 X

* o' I# v( |$ h: L
  s0 @  v4 F/ m8 k5 ~

# }& P5 T- `! C/ p6 w1 W4 W

/ J+ A' ?( n7 x1 d: e& w/ D' ]3 E


# m, e2 v3 F' Y& P6 r/ ^/ uTrailer vietsub by Yonsama's family ST
4 _* \# {/ O% Q" i7 ?( E

: T" E4 J% I2 v


) S. P7 H4 P, Q7 e% ?: d( ~  t: d4 ]3 }

SUBBING TEAM
+ \7 G- X7 v! i; P4 U7 E( J
& o' J8 [& d" ?. R3 e3 BProject Leader: Tanpopo126# \* U0 n. v% w/ w- s9 n
Trailer: baekimikimi9 g* ^' Q3 a) b) `
Translators: baekimikimi, zebra97, Arti , leeminogoohye, ER251324, A_S_G, Hyunie_Maknae, Bomba, trakhuc, Shiharuchan* Z! ^! ?  I- o/ R$ X7 f
OST translator: moonlight_6688
; @  R4 s; f( }/ K  ^4 LEditors: tanpopo126, suzannenguyenvn8 W5 ]5 V7 Z: z  E& ]8 O7 c/ o( g7 ~
Kara timer - fxer: tanpopo126, ariel15992
& x  A) ^* B* J9 b8 S: VTypeseter: tanpopo126
# y$ n+ |2 [1 P+ j+ fEncoder: ngoctuyenjp2
3 w7 k! G) Q# z1 DPoster: ariel15992" [0 B% y# x; C* Q
Uploader: ngoctuyenjp2, -NTC-, tanpopo126. d- h' G& Y9 ~0 G( B+ Z( a" q


: l/ A; J6 V& i1 a5 ]2 V3 y/ j0 y6 q& p6 y4 e3 l. V/ Z; J# X; K! h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. c1 K" t8 p( n4 m# ]

' U+ C, _% i  j# ^+ i+ u9 D2 rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:17:57 |Hiện toàn bài

Tập 1
4 B$ N8 y8 _5 Q: C4 \; H% }- B
. T- \4 \$ M' ^( g$ U: j# i& W0 [4 ^3 z3 \4 [( o! i, y  I3 d, e* n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:18:37 |Hiện toàn bài

Tập 2# B+ j2 f& h* K7 p

0 C! K! {; A" @/ x) C
7 m$ ~  a2 e5 b; z: N( a& E# e7 Z# `1 }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:19:18 |Hiện toàn bài

Tập 3$ E+ K* U) _: b/ v% Q$ R
" W$ B5 C! e4 \5 u! Y4 h( E
9 l$ E* `( A' O) ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:19:40 |Hiện toàn bài

Tập 4% ~2 Q( M( A* q5 `" y" W! H1 k& x

0 D1 Q1 g8 d( {. t1 }" S( Q2 n, O; J: h8 J" W1 |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:20:08 |Hiện toàn bài

Tập 5
0 m, }2 d9 ?! R
# S  ^4 T8 O! {# _" @# r# P' b$ E% q5 i+ F- _& V5 t6 _5 u5 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:28:26 |Hiện toàn bài

Tập 6, @7 @4 C2 s" T& Y# ?3 O: s

+ x8 F( ?, u' J% h0 D1 k) G4 u7 b" o$ s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:29:32 |Hiện toàn bài

Tập 7
2 |# r/ O: }8 m+ r) u5 e* f  l) x) K( ~) z7 s& a
! W! O) p8 c  f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:30:29 |Hiện toàn bài

Tập 89 W8 }+ X' M0 ]! v3 x4 A: j

; ]& F# l+ p3 S7 Y1 |/ y. R
; K2 U  ~, K" Q$ }6 R1 B4 n& m! T( @, g7 Q6 g& }+ c0 P
, Z2 H1 r0 r. ~  B3 ]( x$ H9 m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 20:35:08 |Hiện toàn bài

Tập 9- o) w# {, j6 w7 L. h& |+ b) A" s

2 \9 C6 b- Y! r: v9 l5 m" W) {7 E, R) W7 j7 X- v

, a& h7 e8 C  L3 y- |' O0 W
3 m: M- Z: G( a, c  m1 v! H* \+ V; S7 t9 ^* f5 c9 X
: K  ]' c% a& n

# ^5 `$ p; Z) s# v/ H" @4 y8 g4 e8 ]9 b" a$ {3 X7 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-1-2018 11:26 , Processed in 0.065049 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên