Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online][MBC 1999]Did We Really Love/ Bae Yong Joon, Kim Hye Soo (Ep 24) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:06:35 |Hiện toàn bài

Tập 20( u# j1 u" I$ J1 S' z
Youtube
7 m1 L3 ?% H8 D( x' O2 g; B' a, X
! W- u5 x% _7 s. ]# u7 p2 u. z9 z' _) Q2 Y
, Q3 m0 A/ ^3 x, [0 }* F
8 g; `' ]6 q$ p" \" t0 V0 ^1 Z' a4 q% M
. B; Q7 Y1 q4 Z3 F/ d, S( ^* y9 v
& i7 i( W% q* Y9 a$ T+ F, i0 x
6 {' s7 Y+ T2 [: z0 c

% V7 q4 B$ o; z- N! s: d. t0 N7 o- kDailymotion
, M, I/ m* ^; L1 A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:07:39 |Hiện toàn bài

Tập 21
2 _- Z) `6 q) d$ C' RYoutube
: B/ e3 [% w/ [0 u5 t! M. b
( @0 c" Q* G" Y& N7 {, m% v4 ~
! `) i* p1 y# f7 A- O; C" p  b5 ?; a. J' x) j0 M! ]% v

* N+ d. r, U$ f; M* @9 `! D3 Z! m7 N" x  Q9 ?  c; v/ x- j! }! }

' b/ {$ S4 D" h' N# h8 L/ w& ]% [  x
" ]4 I; m& d" h* E$ W* I5 e. }2 f+ P- \/ E# Y: ^4 n  H7 U7 ?
Dailymotion9 C! O% Q7 e7 v: I' b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:08:32 |Hiện toàn bài

Tập 22
# v5 W4 K6 s1 I+ W( h8 |6 B1 YYoutube0 c5 c7 V: K8 v; Q

( m; O. c# @; m) v4 U( r
* z: M- Q+ J' E1 S0 \1 ]+ G# a5 G8 x- I$ Y* c, X
2 e0 P) G( N- z! L

) S' H- J  c& C& q2 m& L: \" W: z& i& J" O& ?- o

- z! g# ?0 b. f, c  T6 [1 a5 S! U# x
Dailymotion
8 v9 z8 h- h; L' I( j1 r6 ~: \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:09:49 |Hiện toàn bài

Tập 23
/ q; u( \8 k3 t* k: HYoutube
8 N' B; [4 ^% b! w% `
* z! A* F8 p+ k9 v! @3 l  y: j
) v0 f3 f) Q9 [# L) Q" Q! g
* G6 G( f' j" E, ?/ l6 g6 [& F' f9 L; e4 n  \) w
; Z, x0 ]5 x0 i: K! N

( ~6 a" t2 X6 i3 q: O2 d( w6 `& @) }6 h; H1 q$ b$ M

3 x+ j5 z" r1 y! J4 ~) s- LDailymotion) M% U6 x; U. t1 d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-2-2012 21:10:46 |Hiện toàn bài

Tập 24$ L8 K1 t) v/ ~2 H3 a, J9 E
Youtube
$ W$ Y8 {9 w$ O9 r/ o6 B9 ]
5 A7 n$ {5 M4 s+ J( x7 P3 ]: {' @2 a# k6 |
; D2 p9 ]5 ~6 k$ }
2 k  e; d# e7 v# k" Y1 {: ~& U) y) x

, I9 p- K' F& @! j* u) a) C) s' K3 M1 _
& a1 w5 ~% ~% |$ k9 S9 p

; t$ X0 ~9 P; N3 a9 |+ B5 IDailymotion* S+ a$ l+ a+ @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 21:20:39 |Hiện toàn bài

DRIVE ONLINE6 u0 T) M& d+ C& [" S( b) O

- w+ w5 R) R+ @, k- E  N1 iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" W6 w9 o1 Q3 V: N
/ e9 I/ e0 ~; y: B8 \1 m% nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: R5 T+ n- J5 ]5 M& \: X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-4-2018 21:05 , Processed in 0.055465 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên