Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 13550|Trả lời: 25

[Online][MBC 1999]Did We Really Love/ Bae Yong Joon, Kim Hye Soo (Ep 24) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-2-2012 22:07:35 |Hiện toàn bài

Did We Really Love


0 U9 B) ~$ A3 {0 |% b6 l+ @6 s8 n  ^
$ S/ {( Q, Q$ V) p$ @7 W% N! _' V$ l* Tên phim: 우리가 정말 사랑했을까 / Uri-ga Jeong-mal Sarang-hae-sseul-kka+ N) ?. C. |6 L& o
* Tên tiếng Anh: Did we really love /True to Love / Have We Really Loved?
% A+ ^; h4 V( g1 i* Số tập: 44
# }5 k* Z2 g7 m- J3 [; G3 ^3 ]0 [* Đài chiếu: MBC
6 F- [  q& a( B$ x/ I' w* Thời gian phát sóng: 27/1/1999 đến 25/5/1999$ w) Z+ |/ Q5 n$ Y; V
* Sản xuất: Park Jong% H- C- Q4 ]: l8 t% L
* Kịch bản: No Hee Kyung
( Y0 h) B, k. R* q* Diễn viên:
+ I* d4 g( ]: W$ m, g8 c( r
• Bae Yong Joon - Kang Jae Ho
! r. \8 @3 b( L/ F; a0 y% _; o: Y• Kim Hye Soo - Lee Shin Hyung
, K0 S/ J/ _+ ^' n" b• Yoon Son Ha - Cho Hyun Soo
# q0 }) M) H9 `. G) Y8 V• Lee Jae Ryong - Song Kil Jin
0 X: |% Y% T$ s! N• Kim Young Ae - Jung Jin Sook (dì Jae Ho)
/ D" a- v7 v1 o2 B$ g• Joo Hyun - Lee Byung Kuk (cha Shin Hyung)0 G( D( e# H' ]) Q* s. R- q  c
• Yoon Yeo Jung - Choi Hae Ja (mẹ Shin Hyung), ~% F2 X6 w9 ]: d  `% `1 [
• Park Sang Min - Park Suk Koo (bạn thân Jae Ho)
! l2 N# K8 \5 d7 W• Lee Na Young - Kang Jae Young (em gái Jae Ho)7 P2 ~9 v  T/ F: r4 L5 ^
• Kim Young Mi - Ko Mi sun (hàng xóm của Jae Young)0 ]# H1 ]5 `2 Z" |
• Na Moon Hee - Shin Shin ja (mẹ Mi sun)& _; W, l8 r* q9 r# S- h
• Lee Kye In - Suh Dal kwon (hàng xóm của Jin sook)) g8 v4 Q5 C1 Q( i2 |4 k
• Yang Hee Kyung - Jung In Sook (vợ Da kwon/mẹ kế Hee Jin)
5 a3 c+ V6 W3 y7 E0 x' G4 B• Kim Ga Yun - Kyoung hee (nhân viên phục vụ tại quán bar của Jin Sook)
! _2 s9 W+ ~+ v8 k. x7 }. G3 N• Yoon Yong Hyun - Min Chul (bạn cùng lớp đại học của Jae Ho)
' l9 P4 F* @" A" h' n, e• Kim Hye Ri - Jung Yong (bạn của Kil Jin, bác sĩ của Jae Ho)) u0 G# {7 Q$ F: ]
• Shim Yang Hong – bố Cho Hyun Soo
7 U% f* z& n, S; J( K! c# T) S+ x  ~/ t& v, Q8 _


5 s1 o4 w6 c9 k% o9 ?! t: e( Y4 h( u5 D% A; ?5 V! L

6 w& j( y7 D+ \$ r: f0 I& p) x) w; KNội Dung


" a$ ^! Y4 L0 r: k& Q- x+ S+ S. N. {. N3 x8 ?/ z
"Thành Thật Với Tình Yêu" xoay quanh câu chuyện tình giữa Kang Jae Ho (Bae Yong Joon đóng) với hai chị em họ Lee Shin Hyung (Kim Hye Soo đóng) và Hyun Soo (Yoon Son Ha đóng). Vì cha mất, mẹ bỏ rơi Kang Jae Ho và em gái của mình, Kang Jae Ho phải vừa đi học, vừa đi làm nghề môi giới hải sản vào ban đêm rất cực nhọc, anh quyết tâm phải có học vấn và sự giàu sang.
  x0 `/ {2 r# F- S, Q
2 X3 I9 c, W4 {- `5 uTrong lớp anh đã làm quen Hyun Soo vì cô xinh đẹp và lại là con nhà giàu. Tuy anh không yêu Hyun Soo nhưng cô lại bắt đầu thích và yêu anh. Shin Hyung là chị họ nhưng cũng là giảng viên đại học dạy môn tâm lý lớp của Jae Ho và Hyun Soo, đã thầm yêu Jae Ho. Vì cô lớn hơn anh 2 tuổi lại đã có bạn trai nên cô không muốn dành anh với em họ mình.
2 a, D$ U9 j5 {4 ?
) Q4 y7 Z  O. O" X/ u) j( ^Tuy nhiên dần về sau Jae Ho đã yêu cô giáo Shin Hyung bằng một tình yêu rất chân thật và trong sáng. Anh đã vượt qua mọi trở ngại để đến với cô. Tuy gia đình 2 bên có sự ngăn cản, 2 người vẫn một lòng yêu nhau! Shin Hyung đã phải làm gì để thuyết phục gia đình. Jae Ho phải phấn đấu như thế nào trong tình cảnh kinh tế nhà anh khó khăn?.......

9 ~9 X5 ]* m: `" W" d
: E5 Q  c0 G( b

1 Y' f6 S5 r: a( }
Diễn viên

' f7 u7 Z* T4 c0 J  T6 T7 x. |4 b/ w* Z$ n! e0 J- K) \

6 I, S7 \9 @$ T( h4 Y% J, Y
( I+ i$ {, m; i: W2 Q; ^% ?8 @" o. n$ x6 [* k! O6 e. Q
6 y7 g: R6 z$ m2 l# W- r- w! t

+ G7 g# P+ [, g- S( B- I
" X7 b$ P; H' o1 ?& l* @1 G- I
, D; D. f- q# [" }* O
5 N0 \/ ]+ G% j# j7 V, F6 {Did We Really Love Trailer Vietsub by BYJVN
9 _3 B  x9 S" ~  l/ m0 Z1 P" J; {( A1 c6 N9 S
) G; h8 B7 q% F7 e! p! j0 O

$ S# z% ~' B1 v7 {

SUBBING TEAM4 s% s$ P0 n2 R! D- I# W% N

4 o+ V# @0 ^+ {& G( D. _% M, `Project Leader: Tanpopo126
2 M* v( W0 \# m$ v9 A/ ZTrailer: tanpopo126
1 \, w0 u; {* r3 a$ B" E" ITranslators: hatrang2908, Gp_peace, heosuamephimhan, Arite, Zebra97, bomba, tanpopo1267 I3 d! ]0 K& L
Timer: chạch, pio227, colombo1680, anan
' x% E* L9 N+ B# [/ [; P* q& vOST lyric: pio227
1 S5 T5 ], Z1 Y+ g. jOST translator: Tuzki Ah, kieunt1 j- N+ V- {% p! j, u/ k' E
Editors: tanpopo126, chạch
& O: D0 Q& l; G" r; iKara timer - fxer: tanpopo1262 @+ I. }0 Y- u$ w: [, y* B$ B+ d
Typeseter: tanpopo126/ k6 n- p$ A% a3 h1 r) ]
Encoder: luyenislove, hell.j, dieutu, zmitxter6 U6 H( S! o; L; ^* |4 L
Poster: ngochanh52' x* c+ S( H) w9 _) w
Uploader: KSTU, anan, zmitxter, thunt16

3 g$ E8 L: [: b, [

. @  X- L) g; }* D, R8 z0 `6 C0 b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' _- Z% G1 |: |( A0 ?1 i+ g
" h) V; Z! A6 ~3 C$ |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 v6 f1 v: T, x  ]. i& J' }
. @; Q+ c$ h7 b8 c$ ]

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.
: Y( f" v" i8 w) n5 q0 P. R( {/ QTake out with full credit![/alignt]

- m  p! R( i4 F2 g8 p4 u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-2-2012 22:19:37 |Hiện toàn bài

Tập 1' y9 C+ _. p3 a. p
Youtube% R/ g" l9 j' W

3 r  l" G* p& z, o4 n/ J: z. m, l! [

2 Y5 m- A5 N9 t$ O; P7 v
& e  ]0 j4 m. k' p# P* L3 |, Y3 \" y) D7 W' [
' q4 `5 W5 A3 f( n! L" V

, c3 M; ~$ ^  K9 P4 o+ @& f2 K( k9 X0 c
Dailymortion

/ q& L, d6 B" {' g8 v. Q# j2 T( S% I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& ]% P) |, r% e/ l- o
1 s& N" |& ~5 @! ^4 `. j& V& _


. g3 Y7 ?6 r6 ~9 }, _+ U: w0 l( i* f# Y3 Y1 T% r4 U& b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-2-2012 22:22:16 |Hiện toàn bài

Tập 2
; w8 t8 X% K  l3 t. cYoutube& k* k% H( C  G( P* [

0 V8 o3 Q* d% i/ T* Q. f; k* o
/ X# h. Y" y# b* d
5 K0 |, W4 B6 g0 J2 }5 k  {
* t9 l& S  X2 g$ k9 b
$ S$ H( u& G/ r9 w6 o- q

) w) |% x4 {0 H8 |  G' Q1 i' b5 R% ?# f8 e) }# t* M" L5 @- ~4 V
Dailymortion
* y( h7 d, T/ z# h  b

4 x: b) n3 n2 |% |: l! n/ U6 KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


4 V; e8 e1 C* l& V+ ]0 o: j$ j& E$ Z# S7 ?: J+ @8 h# b  _. g; ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-2-2012 22:23:56 |Hiện toàn bài

Tập 3
- [& A8 V4 D) B1 z; V, aYoutube
2 j& s; }+ @6 c/ L
9 e7 o8 [& _. u' F
0 b" r/ v  J) w9 B6 c' [  U
( r9 N; Q  U* u* i) Q- y& M" R3 B9 C- K5 B1 g) R- N  i
! j/ \' z( x1 [: S: Y6 e7 _0 T

& {& Y. N, d1 ]; J9 |
3 }3 ^: Z/ S% E# A1 V
! l2 e4 V" W/ _- |. |
$ V9 ^: \" {9 K; i5 ^5 Y' bDailymortion
1 \6 [, ^; E, p0 [! s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


) C6 s. Y! U' f5 H+ v
8 E6 F* J! C* c
! T; j2 d& m6 S9 B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-2-2012 22:25:35 |Hiện toàn bài

Tập 4
; t8 i. [, E0 t# G: J8 E: l' oYoutube
" Y0 r0 ~# c" |9 X: P# ^4 v3 o$ g0 y6 H

8 n: |# S' C, m! W8 L& A0 M
; b( ?6 G  m/ p  Q2 J  N: {/ ^+ s7 ]
# j( u' y$ L* M+ i* A! E
7 R* s( B% T; B' N) l. M
" Z' _, e' O+ v4 t
0 m: O$ I1 _6 ?+ b
Dailymortion

2 J8 g$ b5 K( ^% P5 V/ r- D. D3 ?$ @  P3 a, ^$ o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


" S0 d7 p8 K* y) j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-2-2012 22:26:44 |Hiện toàn bài

Tập 5/ {- d; {/ F, l; X; z4 r& k
Youtube* d8 |/ l; X: F$ L9 K$ }, R2 {
9 V+ P% f  E1 z8 J3 ?: l6 O) A
% ]. }7 W9 w3 W( Y/ z
8 D# |4 _* S' w7 G, B+ n

* Z( l1 u! d$ |7 H! Y" A) j- H% `1 q. k; Q' e
: H% ^7 J9 \( z! U9 N7 P+ v

! ?3 B# m9 V% m- ]
! U/ w) j" e( }6 D/ }Dailymortion

/ b$ w4 S; }, V, L; z
/ Q) Q' ]7 N* {! ]) e2 T% j$ @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

" H' r9 E8 ^+ h3 r4 F" E! Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-2-2012 22:28:29 |Hiện toàn bài

Tập 6' O- Z/ b1 r) O5 i3 C3 {
Youtube
' W/ O4 X, d  a5 s4 L3 @# _/ C9 j. ~7 {5 k% D9 L  @
( h# v) D7 k4 f9 m3 u

1 N( l/ @& t0 D7 l
! ^  S% ]. e* T0 P4 R6 k: O, C( |
6 L' B( S, B" e( V4 V2 y. s; T* W1 h( L
/ N9 m. ~$ a6 y# q
* B/ f$ I; x; V" T4 h' `) o& |" N5 I; k# [5 X7 I
Dailymortion
# B& q( U4 X+ a3 x! o

! v3 O3 o  v/ B. J4 F) QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

$ k% i, I/ [" n9 I: ^; X7 J5 e. `+ B( O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-2-2012 22:31:09 |Hiện toàn bài

Tập 7, Y0 z, ~3 B' i' M2 c
Youtube
7 L3 f3 ~1 v  P7 F) t* @8 h6 p% R* Q  ~6 M

9 P1 a. a4 d5 w# J' s# [, |1 V* g% Z0 X- r8 i
' x6 O8 M5 y. }- f9 s
5 P- {* c  u3 x5 y9 w' C
- r9 o! n! U6 h2 Y: N& t

% d; ]2 o( W- ]  Q  B3 M
0 ~, h* a5 g% g9 d5 {: ~Dailymortion


/ s( }# J9 o- v# d' V' e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-2-2012 22:32:37 |Hiện toàn bài

) M0 l. A7 h. f/ Q6 t

Tập 8
+ ^& T# Z1 Z+ pYoutube
# r6 _5 L4 @! L* D3 i% l
9 y% W% @& Q& A- p8 \$ I1 U$ V, @; t0 x
4 M5 g; e- l  k1 O
- p" S0 r( X# i% Y: Y. D. q
1 D+ E# S. Y1 M4 O  }: x9 E* E( G
, N$ x. A5 S2 k1 C; o& Y0 X

& k& |1 f/ n1 @1 e5 U5 M, Q; J. U% y. i9 ^6 v
Dailymortion

; A- v7 E) H% y. W9 c: i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-2-2012 22:34:52 |Hiện toàn bài

Tập 9! o. ^& [8 f: ?1 b% F7 _
Youtube
, z% `, {8 \) y! ]  S7 {
4 J2 j6 d- G% n) v
' s3 @# }# r2 e& B0 g8 `, g' _
1 b  i% U' n- b. d' |; F0 }; W
, n6 F9 P" R* t$ z7 v) y* Z1 }6 o/ B8 b( ^% n

5 _7 f$ e) j7 _) k1 v* p+ Y% S5 ?! K& L9 L. M" ~2 h

0 [# W* U! ^# ^Dailymortion


: {7 B  b% M  q- s# X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 00:31 , Processed in 0.143037 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên