Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Photo] Ảnh đẹp Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-5-2012 20:04:07 |Hiện toàn bài

Poster chính thức từ trang chủ
  ]; {. T3 Y8 q  D
+ U' d* y& ~) W
9 I; M4 W) d1 x8 T: r
. W# F" }' R! W3 y; ]0 `* Y+ r& {( _# F* k; f9 A: W1 P  \" }. J

  |; J3 v/ Z, |4 a5 f  F$ M# c$ e/ w, a2 W! M$ X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:10:48 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. I" e4 R- D  u5 j& c% x
. b2 J" ?3 L7 t* N7 z& R; J. V* W5 X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

. \- R% W. m5 e
  @+ ^0 w5 a- e7 `. I: n

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:15:07 |Hiện toàn bài
' W- n# X6 ~' \, @4 p

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, v1 Y2 I) d6 s. z" _; v0 Y" X' G" P) J* n5 ]3 l' e! K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


( _8 X5 `0 u7 \# _. i# S8 d4 J: q  v6 q2 Z9 j! b5 N! k' l3 O) x

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:17:47 |Hiện toàn bài

9 Z# K" O6 J! \9 n1 T

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  x. ?( |! z% j0 b

) n" G& ?% b7 R$ s* j9 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

; G0 Y3 ]+ `. _% F- i% P

0 |+ ?8 L: p+ L$ E: S+ m8 w# Z

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 25-7-2012 00:54:49 |Hiện toàn bài

9 i9 I! H5 Q: {& o7 `7 ~( }/ c4 b
hancinema.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 25-7-2012 00:57:18 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ `$ t& W6 ~+ H' NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. g$ q0 X) I/ o0 J
) W) t% T( w. ?& v

  `: v  b8 ?& o. w8 d+ \; M
% [9 s% A5 [1 ^; W
( P1 M8 s4 c% p" n/ D) z. l) u$ a3 f

  J( G' f5 W5 T8 ^9 y% z8 L  E3 B0 s! L+ e; W6 m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 T6 g* |7 [" U5 T* x" S( O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-12-2012 15:39:15 |Hiện toàn bài

) K1 v1 n8 y0 Z. v7 S* }9 d
. q0 i) W3 q2 |3 z& O7 w+ W
! U  {, o  W: L* W, J$ G/ B2 p  \0 A  t

6 T$ o2 y6 S8 f
- G8 V# K/ a  H6 V& q( ^: y3 [* z) W' ^3 P/ C# _: C! |" `2 t
0 `% O8 g' ~! w' [0 p: l
, c1 O1 i' v# {+ s* \
8 G+ _; k5 a! s% H6 f* \6 }5 K2 R# a
1 `' C9 L& |6 E' @8 x6 {

& h9 x, B9 Q4 r. ]8 xcre: FB) `8 u: a  t' I

Đánh giá

khahi  hix, đẹp tuyệt!  Đăng lúc 21-12-2012 14:26:29

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:13:32 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net
" \; v& `+ C- p# |/ }% V# O
! i( f* O/ R; Y3 h


; Z% f' G$ ?$ c& ]+ G$ Z1 u: R, T# ^3 E; J1 T$ R
" |" f8 {$ s+ ^# @" _
# J6 ^" m4 Y! m2 p" W6 D2 [: h

, V$ \1 ~4 I7 c( P* H! A/ @9 O1 o+ H3 ^5 \+ H" p* z

7 I/ m8 c6 T" U2 t6 E) }* Q4 F: \& ?+ B0 l7 ]

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:17:16 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net
/ C! @( i9 Q% l$ w5 u
" ^0 h! Y" n& F5 O; i: y


! R% b$ H: v, ^- S9 N& [1 O3 o$ L: e% E( f4 E. ]! q$ w' D
2 w0 j1 M8 a/ ^- d8 {# W

; u6 ?% Z  ^- K8 m% G! V  P. m( ]1 j: f9 L! M

& T/ [7 o8 {2 T0 L8 k
& [7 l% c+ r% A9 T7 u+ I: a0 j( u/ G: c7 v9 w

/ e* J& V; ?; j! j8 r: p& F* x
"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:19:47 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net8 y! j, I: \( O

% Y" ~) G9 j  m+ T2 d  _4 r


  x) x7 _3 O" T- ]3 H0 Z6 x# V. I) x% ]) }- H- E
* E! B  V- _' S( w* M

5 b$ C/ o  z& M( F1 A
; D, J3 D) i; N! M
7 K- g- T' ]1 k9 n6 T. J. R% s% |) [0 Q3 D- `/ V% E. `0 O1 b

* W6 f6 j) Y( @1 B) b

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 10:21 , Processed in 0.092070 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên