Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Photo] Ảnh đẹp Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-5-2012 20:04:07 |Hiện toàn bài

Poster chính thức từ trang chủ. y$ X8 u# u! m) ]; e% y' I

% [: I8 }/ S4 O$ r+ Y& ^
% M, [0 z/ k: h* j9 G# x% }* m# s) w" s- u; q' }( H1 w& C' y

' _/ ^* M# [8 o% C$ t/ O% V! O, Q3 I* W9 |3 C, y5 {
! {2 B1 u9 q& {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:10:48 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 F: I1 L) e- p! x
+ h+ X% D: c- u) }* _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


6 G3 \" T6 l/ p2 z$ M4 k9 i( p& {( T+ v5 [# U2 n7 D

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:15:07 |Hiện toàn bài

! Q  Q! V/ c2 l! C6 t

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( I$ [2 S/ _6 r; m" J
- p9 G5 |7 W3 I* w5 w! e' s: e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


" G3 Y  U( ^" I+ ]7 p7 V/ l* ~

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:17:47 |Hiện toàn bài

/ ~) y- a6 g2 Q

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." C* [: K; |; O3 S& P5 ~. E

$ z4 X8 k; D$ h1 L* _9 ?; |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


! S* E+ p. I5 m) L# H
" L! U- |  z4 Y; ?9 [/ i& f! o

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 25-7-2012 00:54:49 |Hiện toàn bài


0 H; v+ a8 Z7 a, e, d- G  I. ahancinema.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 25-7-2012 00:57:18 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 @) ^! l6 I  Y0 A) @5 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." ^6 J+ n( r& y3 G: A

1 t  s/ B% h: B& J4 L4 {6 D3 ~/ U9 R3 _
: Q# E) V( A6 M3 i
' r; O1 N  V" o+ \: d
/ f6 K5 t1 N0 n
4 I* ]6 \+ l6 N! D6 B& T

* b1 }8 u& ?/ C% V8 |/ I, {. ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ [. q+ b8 E* y8 a/ F& g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-12-2012 15:39:15 |Hiện toàn bài


9 S# H' ?' T+ Z# y% h
$ m0 R. A& x. b- y% x; w; @/ V0 P' X7 {
* t" ?( D6 j) O3 Y

: M  X' I& C3 x* z
2 _$ U/ l* Z/ ^
$ y. \( Z+ p. g9 M5 @7 {" a
8 X) s2 L% Y; x0 e; [7 q0 h+ G0 ~4 v' O( C/ K$ M: I, f

4 p" J  b; b8 ^0 _9 |9 }4 C& V( k. S4 n6 I0 ]. s/ Q
cre: FB1 g1 l- b4 o0 E& F# k, d

Đánh giá

khahi  hix, đẹp tuyệt!  Đăng lúc 21-12-2012 14:26:29

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:13:32 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net
- K# Q' c- Q, {# q' W& P/ B2 o- a1 V. [7 f! \- s7 j

* y" S5 T/ n% g- N" e- D
! Q' }! X% L( i+ k' f- O

/ S( H) G; x6 r( h# I& ]
3 \; L: x8 l" V+ J) C3 l3 Y) t# ]- ?. }3 g5 H4 T" u. Y% ]. O

$ D9 B5 R, u! {, n' V
$ F" }' [. H, Q% d# q( K; g# M7 J+ F

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:17:16 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net
7 y7 S+ `: `3 k- l! P- I* b* g( h$ b( a4 A2 p# F

( U$ J; A1 A; R4 N% n& S! L

4 e$ A& _* A6 L: h# P& f5 u, w! s$ E3 _

- p% v1 N6 e+ ]/ E; y
  ]+ V! k2 J7 s; q! O1 S6 z* R. ~. P" m8 i  w* P+ y5 o

& l* E% T: p1 H) _$ q8 U' U. C6 s% l" |, L* L* ]; g4 a


8 @7 U8 p+ @. h. g$ P+ T
"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:19:47 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net' {% _* |6 s$ r+ a" y$ i* d

. `5 p" @$ Q) i9 s

3 y# O8 i' w8 I; `' F
8 Z: t8 H, z4 R" ]# [
/ W7 |) Y: E; ?9 T" I
6 g/ n6 k6 }6 s; l: M* l( J
+ Y& z1 j& W7 Z5 J, f# A5 {
7 ~5 F9 I1 ~$ E# N: F% R* y

) d, w) N3 A$ g- @5 c4 {
, J1 g& L6 ]5 \2 Q) g

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-7-2018 14:03 , Processed in 0.066002 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên