Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Photo] Ảnh đẹp Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-5-2012 20:04:07 |Hiện toàn bài

Poster chính thức từ trang chủ5 J; `8 N6 b; g' R
9 s6 y. Q% p" _, s! Q- H, _

# g. i) {3 E; `4 a# m5 ]" I4 h% f: ~. a% z6 r% L0 Z' F

0 T( E6 Z3 c+ J% W+ X4 A$ j! q% x8 f
! v  X& q2 b, t8 P( n$ Z/ j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:10:48 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- o  O" W% _: Y' }
$ H) S2 A: C9 ~# Y3 \) RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

% }( W9 m$ b, f+ ^0 h3 {1 A

6 @" s2 u2 f. k4 {/ v7 m, f, w

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:15:07 |Hiện toàn bài

+ Q4 N; i* p* ?3 j) |6 B4 x. [8 W

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 z% O8 C) T* \# \( w% F1 E+ M0 i( ?
" b0 i. g) z: s, U5 Q; I$ z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


7 J# r. G8 ?: q3 J; W5 G& ?
1 g% S- V& k; z

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 19-6-2012 09:17:47 |Hiện toàn bài

% l5 Z3 N' Q) U! T

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) k4 u6 d) N' @" X5 c: r! @
  E' H" g3 v# T6 r6 F4 l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

: t9 b/ k$ a/ n9 v

7 G. k2 c2 o2 M! q

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 25-7-2012 00:54:49 |Hiện toàn bài

) N5 X- h; W& @$ n6 q2 A6 }! G
hancinema.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 25-7-2012 00:57:18 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 k' j7 w9 }# Y9 {* y4 x/ @; h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; ]/ U) [' L! J& i
) A4 k/ L3 T  D, x$ w3 @$ ?" Z
; g$ U0 R* W; z/ E5 V+ }2 j7 H
- T6 {  F- L( h7 w+ L1 `, J' c
. X* r: |0 j1 H6 T" P" `
  b: P; {2 Q* R- H

' h( ]3 ~, }. a. I9 d7 f8 q+ S/ v& q8 O- R  f0 W' {2 V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% v0 q9 i) q2 ~) I& \* g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-12-2012 15:39:15 |Hiện toàn bài

! I0 @* o3 e0 N% T9 Q

8 V5 E# \$ n/ s! k+ t$ ^8 b) S& I0 l8 A

4 A7 w! J- p; }% J5 Y3 }& T& t- g) t& S8 p8 ~8 h
7 q) V0 M3 i, e

+ w/ M( a: J8 b6 ?+ {0 E0 T! b% E& s$ G& h1 T% ^

& ?4 |9 @/ f8 ^
5 H$ t- V0 ?7 j3 k) f  K( l: T
) V, B/ S$ e7 x2 D. W! \cre: FB" T5 a- I0 L( _; J* i

Đánh giá

khahi  hix, đẹp tuyệt!  Đăng lúc 21-12-2012 14:26:29

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:13:32 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net
2 P, I( T. }+ i& g
6 V0 K6 t$ ~+ Y- x8 f1 v& k0 ^

1 {) ?5 C) Z3 Z4 O7 E

8 R# x$ l+ ?+ N2 F0 `' Z2 _! t1 G" ?5 x+ Q5 U  f

+ r/ I$ v% B; Q) A" u0 o1 Z/ o2 N1 n, L' ?$ j: I( i3 M9 h

  S. J$ s* A" l5 F
" M1 @) k1 Y1 ^0 B
" ]0 r$ Q4 C$ i% a6 |$ ]

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:17:16 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net1 G" @7 C( a& b$ e

# I  O  g; B, Y$ K4 \


. g7 K! A. F* ?
* N% @! ?4 ?! Q5 E" R6 t( s. |# F
$ f: o3 o+ D) C1 g! s+ k
: ?( Z! D, O5 }1 P

6 o# m; i8 S  n( \% i/ N: ^# Z0 b/ ]% u  z. d; [9 B
1 a- z$ ]" O& ]* V( e1 j" I. u- R9 Q

1 Y' v' }* [: _6 ]
"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 23-12-2012 20:19:47 |Hiện toàn bài
cre: starnstar.net
5 X: K6 i1 P& b1 q5 P0 _* L3 f/ n

7 i/ Q4 d: m9 ^- v& M: j

* i! H) b, b6 n5 U1 a6 |( x4 F- z, w) g5 S) Y: t6 H/ I
8 s% Z# W! N2 V, X5 A7 E9 T7 C
9 G& ]: g* w! @$ M4 F6 A
0 C; E; V+ ]) N$ e

. r/ ]6 ^. z$ ^! {+ X, F% e: l1 p/ H: N

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 03:23 , Processed in 0.102603 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên