Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 11401|Trả lời: 22

[Photo] Ảnh đẹp Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-2-2012 21:20:35 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh đẹp Winter Sonata3 ]  A2 ^  R) p; q0 ?

& h. Q3 e1 U: f" Q2 _# i# E) A
' F6 f% ^6 @. N. o( Y1 j
  s" V% s/ g8 t  L4 {: L9 ]/ C3 n2 [. }7 S5 k; U3 U
- G  u. ^. ~; y

3 ~' x8 s. _' T% t. K/ p1 A- d2 p! h6 A/ Q

# J5 I" ]% H. E6 n2 W) S
, U! C7 l; H' J5 W4 X
/ R' c7 S, I; T$ o. E- T, d0 X  z. c  w2 b3 r8 X; y+ W- d

) \0 |- Y6 \* ~
; |/ ?; r0 s* O7 f+ S/ }
6 z, c6 k( B  A) }4 _5 ^7 Z7 [4 I7 S( ~, T) e# U2 b; p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-2-2012 21:21:01 |Hiện toàn bài

9 [) K9 l# t7 X& p$ m  f! |
* ?8 P0 N: _8 k1 n

% g3 i: w6 b7 I$ h
8 f) B0 T2 G5 v; ]; K  g
  Z; d9 @1 w' j# {0 b7 Z% j) b1 j5 }; i/ r2 p" b
! Q$ Y+ P* }9 X: Z6 a
( T0 ^1 O4 ?: D3 F; U

3 {2 T+ q% j! B7 x/ o( j3 a; [
+ T  G' ^( I: Mcoi 2 ng ôm oppa mình chắt ko?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
157
Đăng lúc 27-3-2012 16:08:19 |Hiện toàn bài
: y9 N! d8 b& l9 {

; {$ D5 E% @) M' ~' U; h
$ F: A& F* q: l/ u) C$ y. V) L- R2 ~! Z6 T* v
8 e! f1 U) ^; y/ Z- r4 d
9 T. r8 o& k: c5 G( h+ Z& D
) g. j$ `, Q4 o/ M
1 _) G8 Y7 K, p- m( `) G6 {4 l( \

+ q; a! A' \! ^* n/ }0 _1 y* Y
1 N. R+ m: V8 V1 l: d) B
* ^+ B* V9 i3 jbaidu
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 ảnh đẹp wa

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:47:39 |Hiện toàn bài

* Z0 Q+ P7 T, w9 g
4 w: `# s5 j$ m6 V& t* p# G
1 }) c. m9 a( z% V


- y1 d( f+ T" v7 K$ e# C

Đánh giá

lee♥eun♥ri  Đoạn mấy anh chị đi trượt tuyết ở tập mấy vậy ạ?  Đăng lúc 4-5-2013 11:08:08

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 5-4-2012 23:08:01 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

tanpopo126  đúng rùi ss, nhưng ss up khoảng 5-10 pic 1 bài nha  Đăng lúc 6-4-2012 10:52:59

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 6-4-2012 00:08:47 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

phamgiangly  nhủ vậy ss phải để khi nào đủ 5-10 pic mới được up lên hả?  Đăng lúc 6-4-2012 20:38:25

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 7-4-2012 15:16:53 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& y0 n( q0 c) F9 f# ?- g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( a" s7 u3 R# v3 fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ \( V4 u  M) l7 h. |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. \3 N2 P. u0 nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 J7 _8 @7 e" |. B; J1 b- ^* v0 CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* W$ Y) \3 e% L0 `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

patrauvybangwoo  hix, tình củm quá, cứ như thật ý  Đăng lúc 7-4-2012 23:52:50
baekimlieu2891  2 ng ôm nhau chặt thế nhỉ:)))  Đăng lúc 7-4-2012 17:44:18
phamgiangly  ok, ss hiểu rồi. hihi  Đăng lúc 7-4-2012 15:22:06
tanpopo126  à, nhớ ghi nguồn c lấy ảnh nữa nah c. mới lại cách 1 dòng giữa các ảnh cho dễ nhìn nha c.  Đăng lúc 7-4-2012 15:20:20
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 Ảnh đẹp quá!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 7-4-2012 15:52:18 |Hiện toàn bài
source: soompi3 O5 C. B; s& x% D! K
credit: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. {# y  n- F, j2 U* @. Y6 w" m/ E% G  P. ^; b5 ?9 K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; ?3 O6 O% o. ^+ D; C
& K. v6 ]) O! y* i- n! DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- L6 e6 S. o  @
! N* p/ _/ x: d; X$ I) j+ h" aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, P1 n2 V4 `5 i$ u" E8 e
9 c6 x5 m: v+ ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 j! n9 \0 V5 H1 V. ?/ K
: f6 I9 x6 Y/ Y2 ?" f) Y6 |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, M  U( [$ j, z% ]# S, C' @9 a0 }8 r- V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( Y% x! H# v& L7 J' z5 ^# @2 I: d- y4 ^3 _% R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 u' |: |* `. T; n) C
- R) }* P# I: Q

Đánh giá

patrauvybangwoo  like mạnh mấy tấm này, op đẹp ko tỳ vết  Đăng lúc 7-4-2012 23:53:37
baekimlieu2891  thích oppa áo xanh quá hihi  Đăng lúc 7-4-2012 17:44:44
tanpopo126  Ảnh đẹp quá!  Đăng lúc 7-4-2012 17:06:16
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 Ảnh đẹp quá

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 7-4-2012 16:00:42 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; O) U: e# T6 p7 b
/ G9 ^) j7 L, }+ O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 [/ j' I2 O* L2 \2 m! w( t: F, ~9 v# b1 e3 B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: y5 e( ?: N' e! [) I& ^. ~& f% W8 y2 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! ^1 n: R3 {6 \' Z2 G  w; Q
$ n6 }& h* r8 l+ x* g3 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 I+ X2 @3 D7 M! U
: @- F" I' G" S( ~8 B4 G' h, ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 ?. [4 w0 F2 Z- N: E  @5 P

' @5 Z4 X1 q/ \5 I+ o1 C6 J) WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 \3 }- @6 X* j& U# W* a4 s2 N- ?' C: Z1 p# k) Q& h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 D0 \/ I: w/ \# O

Đánh giá

phamgiangly  hehe, nói thật lần đầu làm nên rất.......hehe. nhưng không sao, tất cả vì sự nghiệp của nhà Joon chúng ta. hihi  Đăng lúc 7-4-2012 19:20:59
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
baekimlieu2891 + 3 ss vất vả quá hihi

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 3   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 7-4-2012 19:32:53 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) ~+ d5 t$ F2 z" J! k  F* F

$ ^) b7 g- s" M+ N, RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 Z( }& {# C: H; o" w9 F5 W
) r7 j. M8 @, M& LBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; K1 {. m7 I" e% |1 w9 J
2 Y1 B7 j$ u) L' |% WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- l: W* L' u. G$ @# p$ K/ ~( G2 ]& R2 X1 N- D9 w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

phuccamnam  nhà mình hay thiệt, tìm mấy tấm ảnh đẹp quá! Ước gì Choi với oppa nhà mình yêu thiệt!  Đăng lúc 29-4-2012 21:42:57
patrauvybangwoo  hey, ss cũng thế nè  Đăng lúc 7-4-2012 23:54:42
tanpopo126  ảnh đẹp thật á, cảm xúc lại ùa về  Đăng lúc 7-4-2012 20:44:24

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 09:52 , Processed in 0.148949 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên