Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[SKY PerfecTV! 2009] Winter Sonata Anime/Bae Yong Joon, Choi Ji Woo [Lấy địa chỉ]

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:20:53 |Hiện toàn bài
Tiếp tục nữa nha , @+ {" t5 [7 M2 [0 C- Q$ ?; V) W4 O4 i
- c' N& }( _/ }  H9 L9 ~2 Z


- O3 ?5 t0 V2 W# f& ?8 X# A% t$ Z2 Z, s$ ?5 H
- ~/ x; _3 g; h* X8 G" l1 @8 J
" n: q. W+ |6 E& A% T3 }
' \7 k$ E' F6 |5 _  _

% @# R. T: z4 _( N3 C
/ W. m7 l) [$ a# xCre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:33:06 |Hiện toàn bài


! @. I6 B. V  m# r  h8 T, @6 z# P8 ?  P" f
  H$ c* Y# _0 R

( @* W: n! v& T0 X, h- a0 r) R
! }; c  o! K) q0 u3 n9 b
" Q) |2 C: b+ K9 z& h  G
" i9 }6 E) ]9 S+ A/ N4 R  y! _6 ]- \; q. W5 {" M. h2 h, q  I: F' q
Cre:Tumblr

) u9 M: D6 M" R9 `  ^/ ^8 f

' n% |4 l" u2 J, e* aPS: sẽ edit tiếp tục lần sau

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:43:47 |Hiện toàn bài

' O+ |; B7 U8 Y
& b, q0 p) o) F6 [8 x
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  đẹp  Đăng lúc 21-4-2013 19:29:43

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:12:43 |Hiện toàn bài

, E' m' s, h' W1 i5 i/ `! ^4 l6 g

5 T$ {5 W# ~0 q* ~7 ~9 L
3 p6 H! s/ @8 Z; b
, _6 w) ~/ h0 S  \7 U4 s0 T% g# s& v/ s! g+ H0 I1 l7 J
" g4 s, S* j! A8 M9 i
Cre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:28:12 |Hiện toàn bài

  ( U5 P$ w. e  b

( R' ^7 p( |5 S8 N' O  7 E' V; Q- [* F
3 q: y( ]* b$ t: m( r; C3 _
% _9 O9 Q  q1 p: F( x
# v( m. Q- H/ y# t' {# r8 ~0 N' A* W
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  sau này có tg ss sẽ làm sub film này  Đăng lúc 22-4-2013 23:21:14

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 19-6-2014 21:41:07 |Hiện toàn bài

With You Forever (Winter Sonata Anime OST) by Shin Min Chul (T-MAX)


7 Y9 C2 {" n9 z4 j' V1 q+ Q


9 ]* E0 g8 |. X& [6 g- _5 ]5 I6 t2 Q- V' ?
1 Q5 z9 {% d8 q1 F* o( f- D1 C' p. z

# u0 k& f) E! y, a3 _& BNguồn: FB + Youtube
6 X3 w0 J: O5 S& j- P
  k+ b! h- [* x

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-11-2018 20:16 , Processed in 0.075621 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên