Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[SKY PerfecTV! 2009] Winter Sonata Anime/Bae Yong Joon, Choi Ji Woo [Lấy địa chỉ]

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:20:53 |Hiện toàn bài
Tiếp tục nữa nha
8 e- }* a2 \8 i0 z+ ?/ ~  D" T5 d! n* J5 N8 I


' u! @9 O* V8 Y, F8 Z, Y" f5 j) H/ q5 S) W7 B( y$ G

: M. O. f1 Y! E# |% `" N, Q& |# G+ j9 p# {% d3 R7 O: }

' Z% S. D) \4 d0 W2 w# Y# N
/ Y" ~& O, j+ I3 \1 ?: ^4 Q8 W- D# J* M. G6 T. C* m7 j/ p
Cre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:33:06 |Hiện toàn bài

5 Y) `# s1 l8 o

: o7 `' H, U6 u$ j6 ^( j4 Q$ v& s- A8 \

. H' Q7 D+ R6 z! X. c/ b4 E# K5 Z) e

; x0 W0 A) Y& C+ ?' t9 h7 J' p$ ~8 P5 H

! `* j# K) J8 p/ w' H6 ~& U$ z4 lCre:Tumblr


7 b5 s+ C( x4 L+ S! s/ h
  L* v5 B2 r5 QPS: sẽ edit tiếp tục lần sau

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:43:47 |Hiện toàn bài


% |6 r! g7 d% f# z( _$ u/ |+ o" H- p$ L
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  đẹp  Đăng lúc 21-4-2013 19:29:43

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:12:43 |Hiện toàn bài


$ C' H, j2 o9 v* D( X8 L
8 ]7 y% G6 q/ d* u$ L
3 H) W/ K. d' A, O) k) w
' ]0 N# B* F% U6 ?
/ Y/ M  v+ |" h. {
- q, V* @, [7 @( u1 CCre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:28:12 |Hiện toàn bài

  / e& r# {# o' r
8 E6 y0 d" C- I2 U" o) u( N6 }2 w
  
' f% D/ b" }9 `4 F' l! k4 {2 [
  c" u8 J" ~( A, _9 h$ |2 I- d" R! x, _' ^# I0 q

2 c; T) F8 E8 }( u: f/ OCre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  sau này có tg ss sẽ làm sub film này  Đăng lúc 22-4-2013 23:21:14

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 19-6-2014 21:41:07 |Hiện toàn bài

With You Forever (Winter Sonata Anime OST) by Shin Min Chul (T-MAX)


0 D6 Q" J4 c9 p" j; ^

: W" k& y: y9 z+ N  \0 P

( w% B$ p- \) f* |
2 D9 i  A; A  L. z7 a& z

" S' R- Y: q0 G  }/ ]Nguồn: FB + Youtube. a/ C$ [( w- `& d* b
: a- N) F  C' {  m; b% t0 h

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 26-3-2019 05:21 , Processed in 0.071119 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên