Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[SKY PerfecTV! 2009] Winter Sonata Anime/Bae Yong Joon, Choi Ji Woo [Lấy địa chỉ]

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:20:53 |Hiện toàn bài
Tiếp tục nữa nha ! B- `- a8 ]1 O$ w5 w4 y) e; A, ?

7 v. k! @; }, Y/ H5 H, y  m7 f

; @3 n! A1 v+ o4 L  c& {9 u
  {4 m7 o+ _; F8 l' o" B
! V5 P! u- @! M; |3 z
/ p# d4 Q6 }# p  A2 U
7 H) e# z$ |: L9 K. S! Z9 T

5 K+ l- J) p0 b+ @# d* V( b& A0 |4 O9 r/ R
Cre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:33:06 |Hiện toàn bài


0 ]* E+ d$ L+ h3 y- ]$ T, L9 t" B5 ]% }
  f( z1 }9 {6 ?( v; L9 ?
' A/ [; g" ^" F$ U4 T! W3 n
6 w. v- V" X* K7 O1 N! h
* m) O# g( Y" `! \; ~: i

- t/ F7 A  o: Z) u( ^# \0 V3 O3 N. q3 h+ P% n$ X3 b" K
Cre:Tumblr

+ L9 V+ q. o: _5 N
9 m/ F6 l* B2 n5 o
PS: sẽ edit tiếp tục lần sau

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:43:47 |Hiện toàn bài


- {; o. p. q" [% j
' l- c% p- c( e4 p# WCre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  đẹp  Đăng lúc 21-4-2013 19:29:43

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:12:43 |Hiện toàn bài

4 H$ j. s0 A! p# p
* O- `7 Z% X/ @$ @, W
5 ^; r2 v5 {+ q  N1 U
( t3 U9 u# D% _6 D
6 b& X/ m) h4 x$ |, s% f7 U" ?# s
9 I" b: ?; @( l6 M
Cre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:28:12 |Hiện toàn bài

  0 R0 Z  H( n/ H7 W; Z

# e* b3 a/ ^" F$ A2 L- i  5 s1 V; p! W  ^

; K3 z/ R9 }, Y7 _) L4 f5 T& p1 y
* W" C, _* k7 ?9 H. ~* J) l0 e) C% a
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  sau này có tg ss sẽ làm sub film này  Đăng lúc 22-4-2013 23:21:14

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 19-6-2014 21:41:07 |Hiện toàn bài

With You Forever (Winter Sonata Anime OST) by Shin Min Chul (T-MAX)

+ _8 V4 B+ C+ W( @


" i: x# V9 `# N
, d  X, T8 ]9 d7 k- [" k2 G( a

" Z8 l% @4 f8 b" e- I
3 t/ u' ]/ _% gNguồn: FB + Youtube
% b& s' v  l# E  t
" S, V# Y1 ]! Y1 i2 |$ z

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2018 08:19 , Processed in 0.070718 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên