Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[SKY PerfecTV! 2009] Winter Sonata Anime/Bae Yong Joon, Choi Ji Woo [Lấy địa chỉ]

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:20:53 |Hiện toàn bài
Tiếp tục nữa nha : _  J7 P/ a, v9 S
% s$ e7 Q* Y) c

6 m- `; a* c! J; {- h

- I! y5 W2 ]9 c; r8 L
5 u5 q$ C/ V& h0 |$ ~
" Z8 p1 z# s0 ~& e
! o, Q, }! h0 ]4 B. |9 x
( B8 S  s/ i3 }, O. @$ |. E$ G) a
, G  H- E' y3 c. `+ p$ ACre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:33:06 |Hiện toàn bài

7 U8 h0 U! R- [# i( b; J( r

/ o7 H0 k/ u) }+ P
# Z8 R% @2 A5 X8 t" E3 p0 G: I3 z3 T3 i  E, t7 H
: ]7 J1 ^  c, B+ U2 R# d
% W! J' n; T$ w6 ^4 ]8 a

' A  @2 j0 z6 e0 b3 {/ H" O* S& P- p" Q. S
Cre:Tumblr

7 [/ \. x+ h" R# d7 {6 B# h

- `. V$ N- h( Z8 V! W; g9 rPS: sẽ edit tiếp tục lần sau

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:43:47 |Hiện toàn bài

# w; b3 O% m- z* [, \: g
4 O4 K% [/ y/ B
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  đẹp  Đăng lúc 21-4-2013 19:29:43

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:12:43 |Hiện toàn bài

2 m  X6 y6 e$ z7 y

' J% i5 _" e3 E/ z  B# }) U# h' o1 A" ~9 n9 l1 d5 y! S0 M

. M7 x2 v5 _- M9 R8 }; @9 ~2 T
" J4 j, p* l/ G' c1 Q8 A% g7 G* P; O6 ]' B0 `7 o* q* x* W4 O
Cre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:28:12 |Hiện toàn bài

  ) [. U: H9 T7 k+ ?  m
4 r& r7 I- Z, @  S) g, q' e
  3 K' v6 G2 n0 X# S

) H9 V5 {2 U4 n0 k1 H3 p: Q0 l0 ]* h2 v
/ c9 B. {- ?7 d. B/ }3 o8 V
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  sau này có tg ss sẽ làm sub film này  Đăng lúc 22-4-2013 23:21:14

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 19-6-2014 21:41:07 |Hiện toàn bài

With You Forever (Winter Sonata Anime OST) by Shin Min Chul (T-MAX)


/ H9 |, L' e# P

! A: c6 _, f  s) p. f4 d

9 S, i% p. k+ D" X1 X. o1 M! S
; p0 A; w! c' ?! P( {' q
  r* M9 ]# B( U
Nguồn: FB + Youtube& |  P7 r7 d6 k* }) c0 P" R
& J7 B: R. W! s  ^2 ?! C+ v

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-5-2018 23:01 , Processed in 0.058938 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên