Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[SKY PerfecTV! 2009] Winter Sonata Anime/Bae Yong Joon, Choi Ji Woo [Lấy địa chỉ]

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:20:53 |Hiện toàn bài
Tiếp tục nữa nha 4 X. V+ W5 e" i" S, A( W9 ~
3 ]9 e+ ^/ I5 c/ |) W

" z; o- H; `3 P
" `% O6 h* x( E, Q
4 c3 Y+ h8 y, }) j* _

# @8 p6 |. a3 A# q/ a9 Q+ Z
, w- d6 x- g) q, d/ l$ `8 i( H! I+ q/ [) q

/ h" |. w8 R; v, QCre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:33:06 |Hiện toàn bài


3 E% i$ O8 O8 m+ i7 D0 g! ~7 T& r, A* d
9 n3 e  ]& m0 V: v8 h

4 ^0 k" V* @7 |' p) ^3 |' Q
4 ^! @3 R1 Y, A/ N3 o3 Y! O$ {' v8 F/ H& i. J7 E

+ T: C, Y5 q# w( {' Q+ K$ k+ c/ t( h- v% Q8 ~- x  r7 m4 [$ O; k
Cre:Tumblr

, k; s, }3 J# b4 f0 `: x
! H, _: q: _8 z$ c
PS: sẽ edit tiếp tục lần sau

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:43:47 |Hiện toàn bài

- l$ Z% ]0 |, A) g" j

3 y8 w, k/ [# T$ MCre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  đẹp  Đăng lúc 21-4-2013 19:29:43

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:12:43 |Hiện toàn bài

) }; ~1 @0 ?, H9 i5 ?6 {" N7 o

) ~3 B+ A8 i8 }" u: k7 ^
6 G' u! s+ }& k2 q# D6 b% z6 a6 m# @/ t( [
' i  y9 t( K1 X/ u

# g( s8 d: X- ]' |, ^Cre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:28:12 |Hiện toàn bài

  
; U7 B. Q. _; M
# L7 Q4 A3 h6 B. T0 s, u$ S- _  ) h, U9 @' [) W3 n0 O0 l; |

3 S5 L- v- k) e( M; z3 R! y0 {* R6 O8 B! z
8 P8 t/ b% M8 J  S5 z
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  sau này có tg ss sẽ làm sub film này  Đăng lúc 22-4-2013 23:21:14

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 19-6-2014 21:41:07 |Hiện toàn bài

With You Forever (Winter Sonata Anime OST) by Shin Min Chul (T-MAX)

$ M& N, F# }5 r& Y6 o3 n


! K# w( @$ @1 t. k, p* K& e: j, W" R0 D) e5 K% ^
5 \( `$ G- \1 Z# ?! j- H
8 C! j( V( }% p5 P; {* Z) h
Nguồn: FB + Youtube
; H0 G6 I  X3 H8 H  _+ V; H$ k$ P8 s% l7 _1 ?

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-10-2018 09:45 , Processed in 0.070791 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên