Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[SKY PerfecTV! 2009] Winter Sonata Anime/Bae Yong Joon, Choi Ji Woo [Lấy địa chỉ]

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:20:53 |Hiện toàn bài
Tiếp tục nữa nha
' x+ E5 |& c  \7 k
& I9 A: @" n; P* x2 u- c

* M2 g7 N+ ~! I  O8 k  }$ X
. b) p* w. @8 a8 N9 W7 l- l# K  I
8 F& K# o9 w1 m8 ]/ x
3 s' s0 \+ D1 c/ |3 O

- t" }4 X$ ~( H' g$ X4 z; W4 ]
8 T0 k) m# o2 ~$ s) k
& N1 o. e# l" F% b5 e" gCre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:33:06 |Hiện toàn bài


. p  R# Q  ~* L+ l5 w7 I
2 C- D5 f) T" g$ g8 j) k* e  h; C
* N- M* |/ Q/ S+ S# Q# ~4 u; r; Y* J' ^+ Q
1 g) g) m2 J4 ?: t3 j4 _+ o2 @  U0 @
7 R9 K0 b2 T- R

6 b& _# z4 b: ]! I- X5 G# k- t3 [, t* D$ T8 Y8 [
Cre:Tumblr

: o  g: C: }( Z9 p

& I* Q; [9 h& F1 mPS: sẽ edit tiếp tục lần sau

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:43:47 |Hiện toàn bài

1 c$ n! D' d5 j( W% W- W' }, ~
9 u  X$ R9 S% `, L" I9 _
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  đẹp  Đăng lúc 21-4-2013 19:29:43

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:12:43 |Hiện toàn bài


" Q, @& ~$ ]& O3 C: G% i0 H$ w; u  k% |+ P
! U; ]6 v; d5 g: i/ V+ M
7 G" P" e- r( ~; |. Y( `

9 R% h2 Z7 G2 l+ \) K  z1 w$ E# h2 L2 @
Cre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:28:12 |Hiện toàn bài

  6 t! {4 M8 }4 u7 y' n
& \  ^- c7 f  W9 A$ V7 d9 W
  
0 |5 [3 C+ f; V* [; t4 O, E3 t" }' C0 N
2 v  Q; c. h/ ]# o. {

4 s- h! W1 k, ?0 d; L! c$ ACre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  sau này có tg ss sẽ làm sub film này  Đăng lúc 22-4-2013 23:21:14

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 19-6-2014 21:41:07 |Hiện toàn bài

With You Forever (Winter Sonata Anime OST) by Shin Min Chul (T-MAX)

4 n+ O' Y. W, e5 V4 C$ c1 z


1 V3 v1 z7 u( R0 \, t+ d" y# E" }* ^- K

% L. C5 O  [1 _" |3 b' Q9 i0 Z/ k6 J
Nguồn: FB + Youtube2 W- X1 ~+ [; I% U# t- M
% B8 ?' \8 ~% R

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 14-12-2018 21:17 , Processed in 0.075407 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên