Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[SKY PerfecTV! 2009] Winter Sonata Anime/Bae Yong Joon, Choi Ji Woo [Lấy địa chỉ]

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:20:53 |Hiện toàn bài
Tiếp tục nữa nha
; c) K& V, e! y; @8 X5 l' }* L2 L, m' }7 C, J0 j

4 r4 Q! `- h! w5 ]/ K, c3 i2 N
- k; C5 _6 ^( U4 h) p" W& D

$ X3 o# M, o+ U* v7 ?- t- l$ G' Y7 h

$ o9 B! ~1 T/ ~* A2 u9 j" h" P3 P& k) V+ d

# X  F* [: G& {; E( mCre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:33:06 |Hiện toàn bài

' e* ?; f7 w. D7 u

. M- ?- o  d  u5 I2 a5 |( }8 V5 `7 b5 m7 Z

1 C8 {, W) @- V" |9 @
6 [+ n% c  f5 G: l3 [9 ?, U, V8 ^$ H' s9 q$ A
( f+ k8 O$ N8 S4 b# N/ W) d
& y7 N1 T/ a. l( G/ p* }
Cre:Tumblr

. c4 V; C  C8 ?: @; i( K7 j7 B: o

" _, A  A4 _9 |. o2 O, x5 @PS: sẽ edit tiếp tục lần sau

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:43:47 |Hiện toàn bài


8 O/ |5 @8 Q: v, V8 y; [6 }0 H6 U" w! U9 P0 ]7 S3 C
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  đẹp  Đăng lúc 21-4-2013 19:29:43

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:12:43 |Hiện toàn bài


! ~6 R# U' s+ k$ T+ }3 N( B# E, `: M4 n

, W" B/ ^2 X/ Z" X, n" ]3 C7 n. c8 q- t4 }
3 Z- Q" a8 h5 J' g
; F7 C5 j* E2 F: G) X  u% w6 S; |4 ]
Cre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:28:12 |Hiện toàn bài

  8 N1 n2 z8 m8 Y9 t2 M, K4 u1 d

  V4 G" J8 T4 q1 }# C' r% z2 t  
* K8 P5 G- h' h' W$ E6 |) F2 K' t7 Y- I) i' R- O
# o' C! h8 x3 L8 |: \3 }
" ?3 C# e( Q+ \9 V+ \# w9 F  V
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  sau này có tg ss sẽ làm sub film này  Đăng lúc 22-4-2013 23:21:14

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 19-6-2014 21:41:07 |Hiện toàn bài

With You Forever (Winter Sonata Anime OST) by Shin Min Chul (T-MAX)

( }) c* T$ ^- U! `" m- q


/ r8 M( s0 m5 q6 s
1 i$ \8 g: A: g2 E
( H5 S7 S9 n; p$ }

5 h& X+ [) H2 {Nguồn: FB + Youtube
' ~7 w" _& i, J( J& C
& W3 z2 v2 k' @% s/ D  U; N$ f/ G

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2018 08:25 , Processed in 0.093737 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên