Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[SKY PerfecTV! 2009] Winter Sonata Anime/Bae Yong Joon, Choi Ji Woo [Lấy địa chỉ]

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:20:53 |Hiện toàn bài
Tiếp tục nữa nha
: F2 X6 e  w4 R% ~+ x0 t0 F: m/ y, |# C( f+ f, {

/ H; G, A2 U, G& e- B

* x& V) E2 q+ v9 u% e! a
+ R. q2 o" U7 |/ M7 Q7 I2 w0 v& j5 o1 M& F
9 U2 P4 d' Y$ D2 z9 S& O! U5 }
- v$ X& N# z5 w4 D- ~
6 K2 v0 F% n7 c1 B
Cre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:33:06 |Hiện toàn bài

6 Z. b6 g8 `+ h* |

* I# u# k+ e2 c/ D* C- _& u7 q
( Y* }  X0 |. ]. x- @3 ^& U6 b* ?/ @, p0 K, {* X
) G2 v: @, `8 f' p. l& Q& ^
) e. T( q) R- I. @
/ K0 t/ K2 V" j" I) H

6 B0 w+ o% M% T$ JCre:Tumblr

3 P+ a" S! I, w( y$ ~3 d
+ q5 Z. h! v, A: H  s9 Q
PS: sẽ edit tiếp tục lần sau

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:43:47 |Hiện toàn bài

  w5 K, i+ V" p9 J  w/ G' |% A

/ ^8 F6 Q, V: Z0 y6 ^Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  đẹp  Đăng lúc 21-4-2013 19:29:43

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:12:43 |Hiện toàn bài


( R2 l7 v3 d# a" a
1 e- Z6 R9 a( a' A3 E
/ \% B0 G7 w* }% h( R: A
& Y$ @( ?# V* t. h( y% T0 l% \1 \; ^3 e  H1 r  G4 Y2 P# l

; Q) s8 X2 Y, l* s& W$ s1 @Cre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:28:12 |Hiện toàn bài

  
4 F6 J$ v' z5 f! D* W& y
+ S. D' w' X& O, ?4 S: g; F  
! E- ?6 h$ d& t+ @5 A
2 y' o7 ?6 {% ~+ q- B" e1 n( C6 z3 d) h9 w- F! R- M2 I, |) N
' n. t$ n2 A+ }6 f
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  sau này có tg ss sẽ làm sub film này  Đăng lúc 22-4-2013 23:21:14

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 19-6-2014 21:41:07 |Hiện toàn bài

With You Forever (Winter Sonata Anime OST) by Shin Min Chul (T-MAX)


" M- d. d7 ^5 r0 X7 `) P8 h

6 O9 o$ G8 Q  [# h4 W+ I
: m8 _' A8 J, [
1 f: u0 J4 g7 A5 P9 v5 Y; f. b! H, p" t

, t7 Z0 ?' \7 v1 q( ZNguồn: FB + Youtube
# B! x1 w8 u+ ?( ]! L, O
  v, N: P7 v7 }' _; q- V$ C& [

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-2-2019 09:47 , Processed in 0.101581 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên