Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[SKY PerfecTV! 2009] Winter Sonata Anime/Bae Yong Joon, Choi Ji Woo [Lấy địa chỉ]

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:20:53 |Hiện toàn bài
Tiếp tục nữa nha 0 _. N) k" h6 z8 P: M- R, W. H

8 P1 v% p7 z$ |2 M3 Q

) j/ t0 k, S( l& E$ K$ G7 Z

# [( a: b( U7 W/ S9 s- R
, {, _, l# p. F) K1 V6 g3 W' {
* g7 f& b! H& z+ Q+ |: S1 x- G. W# H0 o0 L& |9 W7 z
3 k5 ]" ?; t* q5 \. R8 v1 n! l* ]
! h9 Q( w7 O) ?$ [
Cre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:33:06 |Hiện toàn bài

: _3 @2 N( e& ?' {+ }2 d
4 J, L# A) K: f- m+ Z: D5 E

; W6 _1 n2 p" x2 @  j' _# C
9 ?5 m0 ^9 |( @0 v9 S
9 Y' T% S0 i0 K* r: O, m7 ~! x6 H' |9 X

8 V* o5 k$ z0 [% k, M/ a. P6 F$ Q  R
Cre:Tumblr

, W' W- H4 m- U! E; @
0 u8 b& j: [7 m) }3 c5 c
PS: sẽ edit tiếp tục lần sau

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:43:47 |Hiện toàn bài


: Z* e+ x# x( ]) J  `8 Q
0 W% J4 Q' O8 d' `Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  đẹp  Đăng lúc 21-4-2013 19:29:43

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:12:43 |Hiện toàn bài


  V0 W, C; b- \* E4 o' [7 P1 n/ s. \/ [% _  F) r

2 |' ?# l. J2 @0 A3 V  y0 d' z  l" U( s
/ S, |1 x- P( i) D" I0 M/ B) Z! U; b6 ?6 \. g6 \6 g# ^. R3 E/ ~

' x! N0 A8 T; n: _1 M) U/ _" XCre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:28:12 |Hiện toàn bài

  
& d" x# I8 Y0 _/ M- {1 \0 {$ \: V! l+ j" q
  
+ ]/ W+ R( f/ j) l# j  l; T
5 ?! X+ |5 {; d$ E0 j2 ^% x
- W- a" D* V4 `, u/ b( w" I( E* e% J) z
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  sau này có tg ss sẽ làm sub film này  Đăng lúc 22-4-2013 23:21:14

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 19-6-2014 21:41:07 |Hiện toàn bài

With You Forever (Winter Sonata Anime OST) by Shin Min Chul (T-MAX)

, Y* p6 x* x/ }2 O


1 T+ U. @6 G4 `. e+ f
, Q5 h  d7 M. d6 _9 K& s3 ^3 o
2 w! ~# J( H: G( T# m

% Y3 u4 s+ I7 o& q  dNguồn: FB + Youtube# ?+ L& L  ?% l) v6 X

2 s4 u8 Z& j6 y" r- c, _0 e7 N$ F

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-6-2018 15:02 , Processed in 0.054277 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên