Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[SKY PerfecTV! 2009] Winter Sonata Anime/Bae Yong Joon, Choi Ji Woo [Lấy địa chỉ]

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:20:53 |Hiện toàn bài
Tiếp tục nữa nha # ?7 k( i( s2 k+ Y% W

0 B) f/ W, s: z; B' G

3 e2 Q+ o& E7 Q0 z
* a$ w) a6 {! i9 Z6 e) G9 W

( g; q3 Q- ^* ~( h; I% J+ d% ^: M. }

. a$ s2 A9 N( b1 Q, l& U6 q3 s4 l: d: h/ ]) J
; V$ z8 I8 o+ R; e9 ?- K, {8 [
Cre:Tumblr

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:33:06 |Hiện toàn bài

" l! ]2 z3 r+ p- I: N5 U7 u

$ I0 q! v2 q6 y* e" N& H$ s+ ]3 K3 Z' H3 M' f% s, b

( X0 e- Q! P' d# l3 l* U
. x5 t# b# \, v8 c: p& k: a
! P" X9 s: [* w5 l6 j
+ E& y( b& ?: s2 |6 b2 h' o( ?* A
- Q! E& z9 d0 M4 \( Y/ ICre:Tumblr

' {/ v: g3 x6 Z3 E$ d7 Y$ _' G
+ f) i3 K% {  z- f6 H
PS: sẽ edit tiếp tục lần sau

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 18:43:47 |Hiện toàn bài

) }% s. U: L+ W
; |8 L8 P9 V! t/ `% t* o0 T* \$ ~
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  đẹp  Đăng lúc 21-4-2013 19:29:43

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:12:43 |Hiện toàn bài

# O% M; H5 O! D* M7 W
" a  J  S; l0 y4 }6 q5 p7 k
. L$ x$ a* G# V

2 _$ f8 ^( O! h8 `% Y3 `* J( S& e. l% S
5 Y! d: z' ?" T% h
Cre: Tumblr

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 22-4-2013 22:28:12 |Hiện toàn bài

  0 y8 P8 D8 i) Y& |5 X2 S

  {$ d1 x0 q4 l% j) k  " Z3 |( I/ b3 A9 l3 |  N
% O0 @! Q) t* e: m9 q

0 F/ w3 _( q, Y% @+ T( V- _; k& N$ ^/ {; B4 Y. }& c9 x+ F& U
Cre: Tumblr

Đánh giá

tanpopo126  sau này có tg ss sẽ làm sub film này  Đăng lúc 22-4-2013 23:21:14

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 19-6-2014 21:41:07 |Hiện toàn bài

With You Forever (Winter Sonata Anime OST) by Shin Min Chul (T-MAX)

4 ?2 F4 |+ u- ~3 }5 P

" G9 G  [' q# U$ j4 w9 G( N& N# s  m

! A& E' X( U- H

3 Y1 \2 z; `6 F" t& V) B  n* I% V( Q+ H0 R8 ?
Nguồn: FB + Youtube
( x' B  e* p0 l. d
) O& z; t( _, l5 [1 y+ O. d/ @2 V3 l

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-8-2018 00:40 , Processed in 0.159642 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên