Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:46:49 |Hiện toàn bài

TẬP 20

& f, X3 s- l7 C# u! e2 i
8 O* x5 J9 U( Y1 Q7 X+ u

" K- R5 T. [5 a% {5 x
" H4 T) y9 u: l+ r, ?7 [
8 [: I/ G3 ~! W* M" g1 ^( @0 N( a3 }, ?
8 o3 y4 k6 G: R/ y0 a& O

) \+ ~+ t. o( ]

20.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:51:14 |Hiện toàn bài

4 s8 k, @6 t% w9 j  S/ O6 ~+ u( _+ X( E' m( C. e6 g% B, O

$ k/ k  G" M! f0 D' K  x0 `; H1 n) C0 P8 T3 c7 f' _$ I

- f% {5 Y8 f  Z4 L7 R' N. s
' ~& V: k1 @" V/ i) i

20.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:55:24 |Hiện toàn bài

$ o: v* n2 f$ O
% j% P4 h9 J0 R
7 r5 p  Y/ y1 C
8 Q8 T8 d+ M+ `" w! j

% [! E0 z2 [. B$ D, ]; d6 z# l2 `( V: D

20.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:58:11 |Hiện toàn bài

# v+ m; \# X; k/ R
) I3 o% {) A$ A: O3 w
0 H0 g: x+ m4 ?
* x8 a9 d2 |6 c+ x& m% p- d! G  P

: {2 n& Y. T! i; a: t

) S, m' H  I" ^4 c0 A

20.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:01:08 |Hiện toàn bài

9 b2 i$ `9 u$ n# ?( \& \! x
3 G3 j' q8 Y7 E7 u4 i7 Q4 A" L- [( n
+ K6 [; r* u( B# Q# ]  U2 E, `  D0 a- G4 `
- w+ H( h$ H/ u

" j% f8 l9 n: f6 m" U

20.5

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:03:52 |Hiện toàn bài

7 E  D  a/ D5 [8 t- S% c* s, s
+ ?1 F+ Z. A$ m" c2 y$ i5 P
8 Q' H+ X2 b/ ^$ I; u( r6 w" |/ A) Q5 t0 e$ u+ r, z' g
# y2 h! L! v, k8 |& T
% q: q+ |# c$ V) B% I- E

20.6

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 hết rùi!!!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-7-2018 14:03 , Processed in 0.056022 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên