Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:46:49 |Hiện toàn bài

TẬP 20


" p: }9 F5 |7 o. o* t1 n( y2 b* e/ [- {% {7 ?+ {5 y: I) g
# v+ A; C. T$ I, j0 Z( G
" p  I3 h6 C' E7 H2 [
% Q' z- C) Q" j) H

% |* }  q7 T# @7 [# q2 {

# S, v8 j/ i* b0 O
* p. h: X9 \; q5 D! Z/ N" r

20.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:51:14 |Hiện toàn bài

& a: x. u7 u) ]' |# y8 [( \2 ~0 d8 d; g# ^

" I( r+ `; N8 m. a% \5 X8 I( R/ A$ f6 o9 P
9 P2 H; Z. M1 Y- S. I/ `. J3 f' d2 v+ {
/ }5 _5 r) K) H) c. U. s2 _  @

20.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:55:24 |Hiện toàn bài
* t* T8 R- V$ `' p% ?, x. ~" [

1 _- T9 X6 \0 P0 k: l% R
( U! G& M- |6 C7 |- D5 a! k3 ?) j$ l2 P+ v
! L/ U$ W; ~+ f/ ]  X
7 O7 w. l6 ^& ?! s- {# Y$ O* G* I

20.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:58:11 |Hiện toàn bài

1 ]7 h3 e& N3 P% O- I1 B* |  C

& [& k7 a! ^& E- b1 u/ N
4 x0 h, G$ ~9 X. o; x" X! Z8 M. z5 q' t& H3 m4 g& |


8 X9 E! q* t$ Z2 ]6 h4 R, S' C
: d( |/ d; k* h; N& ^+ \

20.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:01:08 |Hiện toàn bài
. Q5 o: j4 V1 S- O. @7 Q
+ K. a% y" |! k
% A* B3 I# g: f- |4 K! ]

1 F7 T# S' J& s9 L0 Z( @7 e: E$ `

7 V1 m! e- Y; f+ t+ ^3 m5 E5 G) ~/ w& m" C# x

20.5

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:03:52 |Hiện toàn bài

% d+ E: B7 c' K, U1 P' P* z
; A! R3 r( G/ D! Y2 U! t) ^' l& c8 I0 r3 `! z' i- W9 r. N

: E2 w1 ^2 ]! C6 F# r/ c# Q; L

  b# u2 E6 ~2 A' U7 O9 C1 i" G8 o3 z. p9 |: x6 [- b

20.6

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 hết rùi!!!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 16:14 , Processed in 0.110551 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên