Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 30-12-2012 09:51:04 |Hiện toàn bài
Tập 7/39 q0 P: m& I$ i1 H- h: j" s0 @; r7 t

3 ^/ K" S! Y1 o$ P$ x


' [1 o* R4 K5 i. \& M8 A
' S: o, l# m) W
" _4 Q' `' _9 ~0 D- F% x/ _# ~1 H5 `6 i- Y! m4 n' J
# b* W8 Q9 h8 Y0 G; F: i8 G& [

% R; |3 Q0 P# L1 }7 h5 ?' ^3 ^$ N/ B2 g  ?
9 Y! P: H& F& k4 e8 V* G: g
" v& R3 p# K4 L
4 N' e% I) I- N* P

/ q5 R( a7 U0 W% f* A
( z) p0 w- z6 h3 ]
7 F* w# C9 [- ?' ]# l$ ]: {; v$ N6 i5 ^4 s( h& E5 P, J! C


" _; `. E$ c5 h) O& w5 Q$ U9 _9 H0 @3 G  _! m1 c
4 H$ x! r' L- g4 Y( e

7.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 30-12-2012 12:37:16 |Hiện toàn bài


7 h* S9 H' v/ M+ ]' W* o0 m+ O9 [  a* y0 }

+ R! {3 U2 s1 f% p
0 J0 O9 f' t& A9 S& z# F
( _1 y! t, E4 \7 {' g; {4 i/ r& p5 k0 t
9 g  A2 S- {, n8 N

% `! J' a4 c0 x3 z% M: P% l2 W* G. o0 s) H" ]# w7 v

# A' }" l& M6 j+ w/ s- U9 B+ H" a5 o, x; z$ R3 ]) X- \& T
3 [5 }: v, E! H' n4 X

+ H% N( r9 Q# V, U6 j

7 C! O: v, a- b0 o4 C
1 |" u( d9 C$ m  [" K2 k. s7 f9 r. [6 X. Z

7.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 30-12-2012 12:41:27 |Hiện toàn bài

; O/ c2 h9 e1 V
" A8 A: ~6 j) [3 Q. K; h
3 ^$ T! M# S  U; z& v
/ B0 b: p7 W. e" l

2 Y. G& \4 i2 d
4 G/ H% K+ B/ g$ e8 k! A

5 }' u/ N( [6 o+ \/ c9 n' [

7.5

Đánh giá

khahi  ui oppa dễ thương quá à!  Đăng lúc 30-12-2012 15:47:01
fallvn27  yêu khuôn mặt chàng ở bức thứ ba nhất.  Đăng lúc 30-12-2012 15:03:23
"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-12-2012 12:54:14 Từ di động |Hiện toàn bài
fallvn27 gửi lúc 30-12-2012 12:41
/ T# ?! N5 i: z  u2 v1 [0 R& `5/5
) y4 t! m3 z. Y' s
ss fall chăm chỉ thế.$ ]. T0 p! r- g6 u
nghỉ lễ mà ss k đi chơi ạ?) }- _, M2 `0 Q/ T3 T1 o
e onl bằng đt nên ko rate cho c đc hjhj.

Đánh giá

fallvn27  Chào em, nghỉ lễ vui không? Em có đi chơi đâu không? Hà nội hôm nay lạnh ơi là lạnh nên ss ngại ra ngoài quá. Định mai ngày kia ấm hơn thì đi shopping chút thôi. Internet  Chi tiết Trả lời Đăng lúc 30-12-2012 13:08:25

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 30-12-2012 13:08:25 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 30-12-2012 12:54 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ [2 Z! ^# x9 F$ ^3 N
ss fall chăm chỉ thế., x. X3 ^4 I) P  `
nghỉ lễ mà ss k đi chơi ạ?
; @) E. e# A: z% L/ u& c  \' Fe onl bằng đt nên ko rate c ...
& M; a! _" d- o
Chào em, nghỉ lễ vui không? Em có đi chơi đâu không?1 S3 _; O0 t) u( t
Hà nội hôm nay lạnh ơi là lạnh nên ss ngại ra ngoài quá. Định mai ngày kia ấm hơn thì đi shopping chút thôi.
  F) e& j  w, Y; S9 D+ M! C/ y: NInternet nhà ss lag quá nên vào nhà mình được thế này là rất may mắn, chật vật suốt từ sáng.
"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-12-2012 14:56:40 Từ di động |Hiện toàn bài
fallvn27 gửi lúc 30-12-2012 13:08
6 M; K$ z( ^2 t" ~9 zChào em, nghỉ lễ vui không? Em có đi chơi đâu không?
  h+ l6 |2 |- t+ s+ BHà nội hôm nay lạnh ơi là lạ ...
* }9 K/ X3 a5 k* Y; I  L
e về nhà thôi. júp mama nhặt cafe. nhà e chưa thu xog nữa.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 3-1-2013 09:36:08 |Hiện toàn bài

TẬP 8

" j7 x* X! G& n0 e3 n

- Q& B$ T( q* b2 x1 j# K


( j" F6 T: n8 O8 `+ k1 n# U4 I( f9 x/ [, e' L5 ^9 Z' F
6 r* D$ k  [" V+ L* k# L

  C" ]& D* T9 Q, _+ Q- U) G/ ]# c, _& |2 \
; C. X7 e; L" a! _

& `4 ]* x5 S' U* W, {7 T( \% r) @- `- i

( a4 h- K* z/ |/ k" X. `  b2 Z0 \. A1 p3 p6 K0 {# E7 p
9 W9 h$ ]- t; v; [) i+ q
) J# `% o$ Z( d+ O9 a5 h& F


4 [4 r  p/ w* k. m/ Q7 G6 M
4 h% `1 {% b+ U0 I) G0 g* O7 f/ T! r: i& H! i7 l/ \

8.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 3-1-2013 10:15:34 |Hiện toàn bài

9 o8 S; u% `! `" t
( P& P/ G: |, n6 }

' n% Y, q  Q' z9 b4 ~4 l& }& F- d5 X/ h# h1 I, [

2 B* L) e; w5 \& ~9 L! C# H! h( d' y
6 W5 f# X- K- e6 F  m: L/ u. t  I' S+ v1 A- ?
% ?4 K! q. i9 J. R8 |

/ h- g# i) V3 x; i5 L, X7 g& G% a: a$ r- X& E' O


8 n2 u. ~# _3 k; y/ V' Y
; h/ c2 f5 ~4 U2 E( ~3 Q2 w9 K- K* \, v' i9 ?3 m
' X+ K+ L4 }# M$ r+ ~: G. e

8.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 3-1-2013 10:36:35 |Hiện toàn bài


% H# F, N# q- a2 y' j' b) B
/ l8 _6 k+ c) u& l$ w# u
2 _. C- e( I3 o- p2 W: u9 q, S/ ^! `
# H# {% a1 H, E
5 B" T8 Z6 t2 f+ z
: G) }+ c7 @, P  M- I7 p+ w
' O( v: s  I- W+ a  O, o
7 B$ p$ h+ G, H7 C* f

; ?1 X3 B) T- T; s' T, x# b( S2 `
3 k1 B3 n! R( z$ ]2 ?3 ?4 i0 g
: _) X& h" G7 m5 o7 N) v+ u


8 F+ O0 w2 z: S- k+ D; r/ C
3 j: k" m. O$ R' E: i

8.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 3-1-2013 10:52:03 |Hiện toàn bài

- ?) `4 W7 d& E( C( Y* u% q
, X7 m7 ]& Y* O: K" e+ w

, X4 w6 S- R# Z3 @- x
0 h) \/ {& D  r  e
+ x- k. X" y' |0 u! t( a  H( ]! C$ I9 ^4 k, J$ L! G

4 G8 m# f4 h: {' `7 v6 b" g/ O  m8 y/ B+ {# }7 `
8 \4 w" y9 H+ h3 H
6 |+ B, {, q& |: s9 I; l$ z4 @! v

$ l- U4 U4 ~6 {% e, ]6 o# K' E6 c' P5 G

2 j3 K4 i& M5 Y; r& Y
3 v7 V6 L( `+ n0 j


, m! @. \1 h% ~0 S+ O4 E
5 B0 H* g1 {- r6 e1 |( d9 T

8.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 10:07 , Processed in 0.147444 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên