Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:46:49 |Hiện toàn bài

TẬP 20


$ g8 t# L% d( B, {; ]$ J6 p" K5 O2 s$ y/ a: r: g' ~3 |4 q

, N. r& R0 o1 A
: X2 w2 f/ I: b! P' c% E) ]5 I+ h9 I. s" v5 s/ Q& U1 F8 w

0 {2 o0 f' m( f" A# i+ E

& N" ~7 \5 ?! r' m0 q+ I0 I% m/ v+ s% X6 ^

20.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:51:14 |Hiện toàn bài
+ E8 V$ }/ B' J! r

4 f0 B4 ?( i1 T( \5 H+ M
. ~7 R) s) ?. f7 A
; a( d6 E3 A5 K& K. b3 I' l* h

% N) {8 e% S8 P9 w* e
2 |+ U2 q8 B4 H# M5 n/ v% g! ]

20.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:55:24 |Hiện toàn bài
* S1 x# L% k" g& @
5 @* A4 \; A: B* ~7 p2 m1 J
$ \: D( a: J  N8 J7 \5 X

1 U. O9 S6 [' U8 N. I

/ E% j) I4 G5 ?2 i# u) {* {5 Z+ t- a3 _' u

20.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:58:11 |Hiện toàn bài


5 M( |$ I; m0 g! y& d, o& O+ a7 ]& y6 w: C) P  D

2 f1 ], T# f* i  m6 z
5 Z* _2 _2 Y$ q" v

; _3 o1 D2 D) O7 t3 l9 ?

/ p* {- a4 |6 p1 |; D. J% h5 B

20.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:01:08 |Hiện toàn bài
: f0 ?( A& e* p
! u+ f2 \7 \: c4 p
0 W) P0 i6 i4 [# O
' k& O' N3 U, j; q) m' S& U. K7 f1 @
" V: p: ?: c! Z$ m( F$ c2 W. ^' j$ O

  p/ }- ~9 i( F* W/ E5 u, ?

20.5

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:03:52 |Hiện toàn bài

& G5 @1 X6 w% ]9 u# Q3 Z
6 j$ g3 A! G4 A# o6 o( V: \
, g' q& i8 O/ P; @# Z' Z
8 h( |# w" T% E. u0 [8 _! r

/ |9 w0 E7 R7 r: q8 B) S# W
( [1 ^/ |' X( i# p  _4 O1 J2 Y

20.6

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 hết rùi!!!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 02:41 , Processed in 0.199566 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên