Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:46:49 |Hiện toàn bài

TẬP 20


# a$ j" F+ r9 K+ P  g. p# ~
% v/ I% R4 O) t( A# N" L8 ?( W7 `3 L  g* f. P- e7 r
8 \0 j, x1 i  i: F, H" I& ~1 s

) [7 E( q( J2 ?/ S0 o/ D5 I* |3 P) u2 y2 x
7 T. N0 H9 v2 _% G1 w- P

- m. r5 {- {7 t# ?1 N

20.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:51:14 |Hiện toàn bài

2 _% `, x( k2 \0 k
$ k. j8 z, O' z, z. I
9 W* A( G6 |" V& ]' ^9 G3 ~! j" i& R! c7 H

& i& m( j8 y4 Y2 E, I! o& ^6 x! v7 b' _7 A

20.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:55:24 |Hiện toàn bài
+ D, s# ^1 K. }# R
( C  N' m4 p1 W6 X- j, Y
- q5 _$ @% u) e2 s- Z

8 j! |& A6 P- P
; r* T, O$ \+ O8 J' h
( @( _4 _- p' `/ j! o) \0 z7 I

20.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:58:11 |Hiện toàn bài


' L) G' c6 g1 m% l
' [/ l' H8 G" W; c
; l# |" |3 ~# L$ P, q. }* {# t
1 t: l9 I& y9 ^1 _3 s4 a


8 b; {. H' {' u) }1 l8 ~5 o- t; z/ l* m2 T

20.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:01:08 |Hiện toàn bài
; d, H! a$ g8 l
+ w) }( i9 r0 O. a0 A8 |

, p% O# C" w" R# a
6 K* S* t5 N! a/ m  n* w7 t3 i) l

, X+ E' U- r0 u! T# \% {. t% Y% d# [' V% Q1 D1 a6 c% v. [

20.5

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:03:52 |Hiện toàn bài
4 {+ z: R' G/ }  l( }

% g2 z9 h+ l, B% v
$ ~! E6 v) {% F- I% t7 S1 Y+ k% S+ W- L6 ?  p% n
0 K& L9 X- [+ r6 x; [

5 R  V3 _7 x/ c2 K7 D

20.6

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 hết rùi!!!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-7-2018 14:01 , Processed in 0.051353 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên