Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:46:49 |Hiện toàn bài

TẬP 20

# [# B$ V- k2 a/ y( m4 W. d

8 R% e% l  h9 B* @9 _( y/ r% G, a( J

" v* t' o' U& L
6 X- H. m6 Z0 |0 u' S. S
/ e& w- n! _7 O9 l2 C

% N  h/ T' _6 `# {8 C' r' `: \7 u, P7 q; @

20.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:51:14 |Hiện toàn bài

+ ?) L9 f7 \0 V7 i7 G  h
9 g8 a) u. {! I5 g. g2 R+ C: {4 _" d; o! @: O- @: B

! n- X0 A( P1 Q

& {$ @( O7 Z" O& W' I; C8 ?3 K7 I: l

20.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:55:24 |Hiện toàn bài

+ `3 {1 O* y9 |8 w) |1 l0 k7 u5 L/ l0 a- q
6 W+ F4 F+ u9 ~+ ?1 U
9 B% d/ T9 A" N2 o' g6 e

" i. p1 ]( D- {  L5 T& M9 o  v
8 ~% j+ s/ g& J

20.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:58:11 |Hiện toàn bài


8 U; j$ |  N, A9 B" B' E. M$ ?$ q7 M; R% B/ A
$ h: @* Y# j: P% ?3 X" I1 z

, \/ m0 S! H) p& ]

( G3 B: }4 m. y% d0 ?3 x0 O

7 `5 o( H( B/ W. x. e0 J

20.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:01:08 |Hiện toàn bài

% w+ d* r: j( X2 Y5 g3 s6 f3 {& ?  D2 D, ?4 n! R
- @/ f9 @5 [# W7 V8 Y! ^3 F

- J) d# r9 t5 _8 @

) ~6 I( F. \3 T9 W/ `
: e, |+ e# H6 a# f5 n

20.5

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:03:52 |Hiện toàn bài
$ p: u: h% O/ [+ C: O! s9 `

* a; M" x3 u" w$ D8 D% R3 ~$ }& X& P$ d1 }
7 y' Y- x8 ?* ^5 `# g$ U

- p! \* Y3 |& d* a; Z
5 Y4 W" [0 O9 ?( q" \

20.6

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 hết rùi!!!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 09:37 , Processed in 0.065684 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên