Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Capture] Ảnh chụp từ phim Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:46:49 |Hiện toàn bài

TẬP 20

# n% }/ C# u8 C3 F  v- Y

2 o5 X, I( W2 Q  b8 p# X4 z% H9 O4 d8 |  g

5 d+ P( B1 C0 ~/ W
8 P. g5 p; {8 `7 k9 a! s  H% }  d( `+ j3 t# k% ]9 |) V; A

, L9 D2 o  j. D& Y
3 B9 ^" e, E+ G  p$ P- D3 D

20.1

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:51:14 |Hiện toàn bài

8 b' U+ I5 \5 m" r/ ?# {( C+ v+ o! g! N8 B' B1 b7 d) f" ]9 h
* C; \0 \6 g, N! ]7 t* C( @* l8 d
5 v; r; g8 \5 K" p1 k. Q: M$ \
# _: c$ N7 i  J, ~* h& |

8 r3 D5 P& D9 s$ `

20.2

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:55:24 |Hiện toàn bài
' s6 |& f4 x$ _  `% `; I( I
' a$ E5 y( w% E- L- C- X! d) i+ b
0 d. ]* V) u- O1 C" d

; I. `1 z3 z$ [0 `' e% H( q

6 O" ?: ?& A5 H/ `5 W! p1 e3 V2 c- b- D* J% ~7 ~$ ^: p

20.3

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 19:58:11 |Hiện toàn bài

0 g" h8 s2 Z' X+ Y0 E/ ]4 M
8 e' V# s0 {/ t; V% d' Z8 U
. D& C9 ~. q. r% b$ h1 x
, k7 m# i( v1 N2 w


2 K: g, c; n' I5 |% g7 @# P& M. Y* x+ Z
- \7 u/ ]! \4 [# C/ m

20.4

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:01:08 |Hiện toàn bài

- D3 h4 u% a, v0 @5 T8 e3 K% j
- M3 e" t9 e0 b/ l) v) `3 @1 E8 ?5 B  T! k" f; ?8 E
. w0 z7 K+ K' X4 r% c+ C

* ]* i+ B4 ]  K  Q2 y% ]
8 ~- v' X7 f& B' U, B! _' `( T  P

20.5

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 27-7-2013 20:03:52 |Hiện toàn bài

3 B$ s6 j  Q  Q0 `* k0 a6 z4 _" s1 r1 D/ y& j9 W1 C

2 o# R2 ~9 @2 B/ G& v- V+ ]; [# {+ z/ v0 l  ^1 v! [' _

) t' S( O( `' a4 `  ]* Q, r6 B# @" v% N! [

20.6

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 hết rùi!!!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-9-2018 16:09 , Processed in 0.055314 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên