Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 60269|Trả lời: 97

[MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, E Ji Ah (Re-up Full Fshare)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-1-2012 00:01:06 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver.* C# n# H6 f% C% ]( ?

! u/ m, L$ ~6 x3 }. \! w$ C
/ Y: q4 `" S1 Q6 FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# l3 ^, p' B  Z

8 O( o7 |. [, X6 V

- N% `, [9 K" H5 ]) J4 U* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí5 M$ T, D$ ?4 M+ k) H+ w2 u: G
* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods
6 |1 l8 q' B- _4 A* Số tập: 24
6 N/ S7 h5 d' @& m/ O9 N; o) X/ r* Đài chiếu: MBC# s( _9 Y9 T, b$ {: [
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007( F& H" D- ^/ P& n
* Giám chế: Kim Jong Hak) k' G' H; v# n8 a5 s
* Biên kịch: Song Ji Na# s% p: j+ Z, [  N4 y4 S
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
5 ~4 Q* ]9 q- ?

& L- s' m7 c; I3 W9 @; z3 A

Nội Dung3 k/ X1 m  p* L1 j9 B# N( G
8 g4 O4 D  H& m  o8 Z- ]! g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' h2 a/ y5 w7 e, H+ I( g* K+ Q& Y! P/ `9 J
, _8 F2 p% P/ ?" }( \3 [' b
Diễn Viên, x# ^  w1 a8 ?  y/ C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 G; O! Z# |% ?" E

  @; G- ]5 ^! ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* d: r/ O8 _" v- Q
; r$ j, [$ \0 F


2 @4 h( c1 b; Q/ V: `0 {+ V8 L. U2 }# W0 ?0 [9 H/ Y) o
Trailer7 N9 ^9 |; }% [/ ]1 \7 k8 e! s: e
% M1 E& ^- v& G+ P' S% c' b9 X

: v0 Q- D# j# d* l9 P) F3 i0 d0 l% w1 `, t
+ N4 O6 `' E9 a! Z
SUBBING TEAM
: d. ]* Y  g5 v3 |# m# F, k- d& S9 R$ N

7 X; Q: U2 g. ^Project leader: tanpopo126
( S  d* Z: \+ w! E2 F( bTranslation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97                / B0 X$ u% J% e0 p  H1 x. ^
Editor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir
: J( k6 H1 @. n' P% jTypesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126
  v  O  |4 L4 D9 j; b/ TOST: loveglassmask+ v  {$ v/ G5 d2 T
Encoder: loveglassmask4 p6 D0 @& E3 k4 E9 r
Poster: ngochanh522 h8 V* V3 n2 X/ U5 N
MV: Takumi' k$ O/ V' n# B+ ?
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU
/ r" B9 H; v# Y


  j) n: W2 q. l; c7 N' M6 r; b' J7 O& M4 L8 ~3 z: A2 C$ z1 H

0 M* _+ s4 T& Q9 a& ^2 \

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.
" e3 T% t4 ?; ?  C( d& m4 ~2 ~Take out with full credit!

+ [& H% M% u# W. S7 }8 C

1 ~; ]/ r  O6 _+ XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

hant453  Mình vừa luyện xong phim này, phim hay hình ảnh đẹp và đặc biệt phụ đề rõ rất đẹp. Thanks subteam nhiều.  Đăng lúc 24-9-2013 17:18:08

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-1-2012 00:02:34 |Hiện toàn bài

Mỗi comment của các bạn là lời động viên, cổ vũ tốt nhất dành cho sub team. Nếu bạn yêu thích bộ phim này, hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về bộ phim.% z# f% m2 x4 X: O  a$ Q' l% Z2 {

. T1 @$ k' T5 ~9 uTất cả các bài viết chỉ nói về tốc độ download, để seed, giữ seed... và các bài comment 1 dòng đều được xóa không báo trước. Mong các bạn hiểu và không spam.
/ k* N% ~& T: b3 u( Q

: {0 W& `( W" X; |. t4 s! B; aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 }" g3 l5 Y: o1 {- X( `( L/ b! t. P) r
. t* V; B4 A6 L( g# Y/ P$ I

, B4 m+ \9 U: l8 qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) K' s- |0 Y8 i% z; K+ A


7 _- B1 _- t: E/ l2 W+ |( B1 z: M9 O. u7 G* o
Tập 1: - C% [" v5 |( I8 O+ W& }9 q
Tập 2: 1 e3 N: M0 P5 e" s& u9 E
Tập 3: $ b# I& |& b$ N/ B* i0 I
Tập 4:
) l* g- v6 p# P8 R- ITập 5: . Z3 e0 |! I  @- J2 ]# B% P
Tập 6:   E/ F0 Q+ Y" h& V! _
Tập 7: ) H7 ?% b+ g; }# m+ X, n- K
Tập 8:
$ v" U7 U0 F9 Y8 jTập 9:
$ }* M, Q6 W/ J* n+ hTập 10: $ ?& G0 E# W& P$ n" D
Tập 11: / g( v: ]" L9 x
Tập 12: + U- Z: [# {% H4 {& [/ z% {- E
Tập 13:
: J4 E2 c6 E- x3 Y" nTập 14:
. h8 n2 A9 Y5 G! j% g$ UTập 15: 7 }3 Y5 A& z) E6 M* q0 h" [: M
Tập 16:
, T% y2 z/ i9 |Tập 17:
6 q+ t* Y( y4 i2 _7 }& F, tTập 18: 5 M  ^# v2 @/ ^' d
Tập 19:
0 i& w7 P9 Y( [# G- VTập 20:
6 l7 T: |% g. B/ W+ q' [Tập 21: 2 d# I4 i( E2 D$ P
Tập 22:
- [; n: o  K$ f. dTập 23:
+ _7 ^( }/ U4 oTập 24:
, v. n/ i2 p: u

- x1 E6 \7 N( K/ M3 H& m5 ?- a' A& t
2 u- A( e4 S; S' n" Y
Đính kèm: Bạn phải đăng nhập mới xem được nội dung bài viết này, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

Đánh giá

tanpopo126  @dophinwhite: okie mình sẽ xem lại  Đăng lúc 8-4-2018 15:14:37
tanpopo126  @kirowan. hiện chắc ko ai còn giữ torent đâu. ad đổi máy nhiều lần nên ko giữ torent đc nữa  Đăng lúc 8-4-2018 15:14:15
dophinwhite  Ad ơi nhờ reup giúp mình link tập 14 với, trong folder full của Fshare hay GG đều ko cos. Cám ơn Ad nhe  Đăng lúc 31-1-2018 01:16:48
kirowan  nhà mình làm ơn giữ seed~ e đang down torrent từ ep 1 ^"^  Đăng lúc 15-8-2012 12:08:55
tanpopo126  ep7 đang sửa nên ko up torrent  Đăng lúc 14-7-2012 13:37:59

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-1-2012 00:02:39 |Hiện toàn bài

Phim sẽ ra với tiến độ dự kiến là 1 Ep/ tuần.* t8 Z6 @8 _/ g6 v, ]" h
Link Online và link Down khác sẽ ra sớm nhất sau 2 ngày.
2 B8 c7 ~6 J2 V$ B8 Y
6 x4 R5 B9 d- m+ L6 K: p' z, A/ s
Hiện tại ST bỏ link MF chỉ còn up Fshare, mong các bạn thông cảm. Cảm ơn!
$ G' l  k+ Q$ t: W
' G- m" Y; ^8 ]( E6 w2 S) _! RCác bạn nên đk 1 TK free of Fshare có IDM nữa thì down cũng nhanh lắm, còn muốn down nhiều file thì nên mua 1 VIP 3 ngày có 15K à.
- ]3 }6 L8 @9 v% V
1 l% z/ x, u8 D. r6 J9 \
  r  ?( }9 c$ Q& x* b7 G

, p8 Y( u7 m$ C7 |' k2 wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 Z# w8 ~0 O& M; T5 K0 ?2 C2 ?0 J4 I: i) C" Z  t% j) K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' Z/ k! i- `' P' B% K
) x% N$ X% k6 E0 s% v& \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 _4 `, _7 A* h0 k4 g  b8 M. n) s

5 O0 O3 u) H- D# B  ]' i
( X2 @! b$ g% S# E$ s3 E) ~2 B

Đánh giá

tanpopo126  Lại bị die rồi. Để em up lại  Đăng lúc 15-4-2015 17:48:12
hiyaya  Tan ơi, ss hỏi chút Fshare đó là Full à? sao lại chỉ có 14 tập?  Đăng lúc 14-4-2015 22:37:19
skydefender  ok bạn :3  Đăng lúc 27-11-2013 22:10:25
tanpopo126  Minh se check vaonbao lai. Nhung may minh dang bi hu nen chua check ngay dc  Đăng lúc 26-11-2013 20:37:28
skydefender  bạn ơi link tập 4 mình down về bị giật vs cả bị đứng hình  Đăng lúc 26-11-2013 19:34:24

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
43
Đăng lúc 5-2-2012 00:06:33 |Hiện toàn bài
hik mình đợi lâu lắm nhưng sẽ vẫn đợi vì mình fan rất hâm mộ anh Bae yêu anh ấy nhất trong tất cả các diễn viên luôn á mong diễn đàn và các bạn trong subteam cố gắng để những người hâm mộ anh Bae được thưởng thức những tác phẩm để đời của anh

Đánh giá

tanpopo126  phim nay bi 1 so truc trac nho nen hoi lau mong cac ban thong cam  Đăng lúc 6-2-2012 18:53:14

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
47
Đăng lúc 7-2-2012 00:08:15 |Hiện toàn bài
Gì vừa vào thấy Ep 2-5 coming soon thế nời. Phim bị trục trặc gì thế nàng nhể. Mà Hất Đê nàng nói với tớ có chưa nàng ^^. Để ta down về mà để dành chớ ^^. Web mới. Đẹp. Post đầu tiên đơi lun ^^. Mọi ngừ xem phim tranh thủ còm nhé. Để cho mềnh hiểu phim. Chứ với đầu óc hạn hẹp thế nời, mềnh cuối cùng vẫn ko hiểu đc dụng ý của biên kịch là giề. Rốt cuộc là làm sao cả? Mềnh thích Sujjini của mềnh. ;))

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
30
Đăng lúc 14-2-2012 15:38:30 |Hiện toàn bài
yêu subteam thế nhỉ? nhìn thấy mấy tập sau bao ngày mong mỏi làm mình tí ngất :* (x1000)

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-2-2012 20:24:39 |Hiện toàn bài

Tập 1: I/ c/ k' x& ~2 S

  g0 w8 }! o2 Z5 z: {/ ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 26-2-2012 22:30:57 |Hiện toàn bài

Ôi Su of ta, lần nào coi khóc này cũng khóc# Q+ l! d! h! t. h

! K" k& z& W" ]- R% b3 j2 p- J! {8 j; K; |: U! \
0 C/ P* |6 K# q0 j% a; o
tặng cả nah2 cái hình vẽ nữa& x' V9 s  ]5 b; v7 L1 p) |

/ ?9 q6 p* T6 K1 l% H- }& I  u; Z6 P* r
5 y, G- ?2 n. {* W+ t$ {0 M8 }) \. N: k) N" T% X
by nagajun

Đánh giá

beyeu  dễ thương quá àh  Đăng lúc 26-3-2012 11:07:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 26-2-2012 22:35:39 |Hiện toàn bài
mới kiếm thấy mấy cái gif
0 e- g4 h# y; vby kina@byjgallery4 }: m) z( Q) T4 j: {
- [4 T$ }8 Z/ `3 l" s3 W


' I4 ~' N9 Z; \+ g( D  ]1 Z$ G3 y8 y

$ M# H& G0 o  o1 E! F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
18
Đăng lúc 1-3-2012 23:03:55 |Hiện toàn bài
hic sau 1 đợt càn quét của virut bộ Hotelier và On air cùng 1 số bộ khác ko nhớ hết của em đã bay mất tiêu
, [5 z# C9 z* m% g, X- T! D0 A$ cgiờ đang phải ngồi dọn lại mấy cái ổ nhớ vì down linh tinh và lung tung đủ thứ {:3_47:}
- z4 ]5 k) C7 i& x' xtrước mắt down bộ này về đã, em sẽ giữ seed cho cả nhà nha

Đánh giá

phamgiangly  ủa mọi người ơi, The Legend dài bao nhiêu tập thế nhỉ??  Đăng lúc 5-4-2012 12:37:16

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 07:02 , Processed in 0.102994 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên