fallvn27 Trên 16-1-2014 11:15:58

[VOD] KE có kế hoạch sản xuất phim truyền hình vào năm 2014

Keyeast có kế hoạch sản xuất 4 bộ phim truyền hình vào năm 2014.

source: Youtube/ArirangKpop
Shared by DamSu @ soompi (thank you, dear!)

Đã được xác nhận:

1. Emergency Man and Woman (TvN)

2. God's Gift-14 days (SBS)

Không chắc chắn về 2 bộ phim còn lại. Có lẽ một trong hai phim đó là làm lại bộ phim Hàn Quốc  "Flower shop without a Rose"?  Năm ngoái, có thông tin rằng Keyeast đã mua bản quyền bộ phim này nhưng cho đến nay không có cập nhật thêm. Yong Joon cũng được cho là đang xem xét để tham gia vai chính, nhưng ngay cả điều này cũng chưa được xác nhận.

Showbiz Korea : ANALYSIS OF KOREAN ENTERTAINMENT AGENCIES
http://www.youtube.com/watch?v=zTtg8-wr6lQ#t=208

tanpopo126 Trên 16-1-2014 12:10:20

Ôi. E cầu trời oppa nhận cái film kia đi.
Oppa đóng 1film nữa rồi lấy vợ
Thật là e k con mong ước j hơn nữa.
Thanks ss đã dịch tin
Phim of KE sản xuất đều thành công hết. Nên e chắc những phim này cũng sẽ thành công thôi
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [VOD] KE có kế hoạch sản xuất phim truyền hình vào năm 2014